Báo cáo tại Hội nghị Chinh trị đặc biệt, ngày 27/3/1964

Thứ ba, 22/10/2019 02:46
Ngày 27/3/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị chính trị đặc biệt. Người vạch rõ âm mưu và hành động chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, khẳng định sự thất bại của “chiến tranh đặc biệt” là không thể tránh khỏi và cách giải quyết đúng đắn vấn đề Việt Nam là quân đội và vũ khí Mỹ phải rút khỏi Việt Nam.
Người tuyên bố “Nếu đế quốc Mỹ liều lĩnh động đến miền Bắc thì nhất định chúng sẽ thất bại thảm hại; quân và dân miền Bắc nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, “làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt”.

 

Ảnh tư liệu

Chúng tôi xin trích đăng một đoạn trong Báo cáo này.
….

10 năm qua là 10 năm đấu tranh gian khổ và thắng lợi vẻ vang. Có kết quả tốt đẹp đó là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chính phủ và do sức phấn đấu dũng cảm của đồng bào ta; đồng thời nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của các nước anh em, nhất là của Liên Xô và Trung Quốc. Nhân dịp này, tôi thay mặt nhân dân, Đảng và Chính phủ ta chân thành cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

Chúng ta phấn khởi trước những thành tích lớn đã đạt được. Song chúng ta cũng phải thấy rõ những khó khăn lớn trên bước đường phát triển của cách mạng và những khuyết điểm, nhược điểm mà chúng ta cần phải ra sức khắc phục. Ví dụ: trình độ quản lý kinh tế còn kém, tinh thần cách nhiệm chưa thật cao, chất lượng sản phẩm chưa thật tốt, tệ quan liêu, lãng phí, tham ô còn nhiều, v.v

Nhưng với sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình mạnh mẽ, đồng tâm hiệp lực, hăng hái tiến lên, thì chúng ta nhất định sẽ vượt qua được mọi khó khăn và nhất định sẽ giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Toàn thể đồng bào miền Bắc phải luôn luôn nhớ bằng: Trong lúc chúng ta đang sinh hoạt và xây dựng trong hòa bình, thì đồng bào miền Nam ta đang hy sinh, anh dũng chiến đấu chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Vì vậy mỗi người chúng ta phải làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt.Trích đoạn Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 2011, t. 14, tr 277-278.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực