Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết

Thứ tư, 23/10/2019 14:33
(ĐCSVN) - Ngày 21-7-1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết đánh dấu một bước ngoặt lịch sử đối với cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của dân tộc ta. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi tới toàn thể đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong cả nước.

Lời kêu gọi của Người đặc biệt nhấn mạnh tới tình hình cách mạng miền Nam. Thay mặt Đảng và Chính phủ, Người khẳng định một cách dứt khoát rằng "Trung - Nam - Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng”.

Người rất thông cảm với những hy sinh, mất mát và cũng rất tin tưởng vào tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường của đồng bào miền Nam: "Đồng bào miền Nam kháng chiến trước hết, giác ngộ rất cao. Tôi chắc rằng đồng bào sẽ đặt lợi ích cả nước lên trên lợi ích địa phương, lợi ích lâu dài trên lợi ích trước mắt, mà ra sức cùng đồng bào toàn quốc phấn đấu để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong toàn quốc".

Người nhắc nhở đồng bào miền Nam và cả nước: "Đấu tranh để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập dân chủ cũng là một cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ”.

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phương châm, đường lối và sức mạnh cách mạng của dân tộc ta trong suốt cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trong những năm sau đó.

----------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.974-975, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực