Việt Nam Giải phóng quân ra đời

Thứ hai, 30/09/2019 14:09
(ĐCSVN) - Trong quá trình lãnh đạo công cuộc vận động khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền về tay nhân dân, Đảng ta rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang cách mạng.

Một đơn vị giải phóng quân làm lễ xuất phát từ cây đa Tân Trào về
giải phóng Thái Nguyên (16/8/1945) (Ảnh: hochiminh.vn)

Dưới sự lãnh đạo của các cấp bộ Đảng, đến đầu năm 1945, trên thực tế, lực lượng vũ trang ba thứ quân đã hình thành và đóng vai trò nòng cốt trong các cuộc đấu tranh của nhân dân ta, nhất là ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Tuy nhiên, các lực lượng vũ trang chưa được thống nhất trong chỉ đạo. Để phát triển lực lượng vũ trang lên một bước, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ (tháng 4-1945) quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang của Đảng như Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân... thành Việt Nam Giải phóng quân.

Thực hiện chủ trương của Hội nghị, ngày 15-5-1945: Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân gặp nhau tại địa điểm sau đình làng Quặng, xã Định Biên, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Cùng ngày, tại đình làng Quặng, đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố thống nhất các tổ chức vũ trang cách mạng trong cả nước thành Việt Nam Giải phóng quân. Lực lượng ban đầu của Việt Nam giải phóng quân gồm 13 đại đội (thống nhất từ các Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Trung đội Cứu quốc quân) và các đội vũ trang tập trung ở các tỉnh, huyện1.

Sự ra đời của Việt Nam Giải phóng quân đánh dấu sự trưởng thành mới của tư duy và chỉ đạo công tác quân sự của Đảng ta.

---------------

Chú thích:

1. Có tài liệu viết Bộ tư lệnh đầu tiên của Việt Nam giải phóng quân gồm Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Chu Văn Tấn, do Võ Nguyên Giáp đứng đầu.

---------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.939-941, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.


  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực