leftcenterrightdel
 Trao quyết định thành lập 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP. (Ảnh: TR.G)

Ngày 29/4, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 5 cơ quan báo chí. Đây là 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Tại lễ công bố quyết định, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức trao quyết định thành lập cho đại diện 5 cơ quan báo chí, gồm: Báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh thuộc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh; Tạp chí Du Lịch TP Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại tạp chí Du Lịch TP Hồ Chí Minh thuộc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh; Tạp chí Giáo Dục TP Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại Báo Giáo Dục TP Hồ Chí Minh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh; Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn trên cơ sở tổ chức lại Báo Doanh Nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh; Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn trên cơ sở tổ chức lại Thời báo Kinh Tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TP cũng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP, gồm 5 Tổng Biên tập và 4 Phó Tổng Biên tập.

Theo đó, ông Mai Ngọc Phước, nguyên Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP thuộc Sở Tư pháp TP, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP. Ông Nguyễn Đức Hiển và Nguyễn Văn Chương, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP thuộc Sở Tư pháp TP được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP thuộc UBND TP.

Bà Lương Thị Bích Ngọc, Tổng Biên tập Tạp chí Khám phá thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Du Lịch TP thuộc UBND TP.

Ông Nguyễn Thanh Tú, nguyên Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP thuộc UBND TP.

Ông Trần Hoàng, nguyên Tổng Biên tập phụ trách Báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn thuộc UBND TP.

Ông Trần Minh Hùng, nguyên Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công Thương TP được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thuộc UBND TP.

Ông Phạm Hữu Chương và Phan Chiến Thắng, nguyên Phó Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công Thương TP được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thuộc UBND TP.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong  nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần bám sát tôn chỉ mục đích, chủ động đổi mới và ngày càng chuyên nghiệp hơn để đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền trong tình hình mới. Cùng đó, cần thông tin kịp thời, trung thực và toàn diện về đời sống chính trị trong nước và quốc tế và là diễn đàn tin cậy của nhân dân...

Thay mặt 5 cơ quan báo chí, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP Mai Ngọc Phước hứa sẽ cố gắng đoàn kết, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm của các cơ quan báo chí./.

Chi Mai