Đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò, vị trí, cách thức, tầm quan trọng của chuyển đổi số báo chí - xuất bản

Thứ năm, 30/11/2023 10:38
(ĐCSVN) - Đồng chí Phan Xuân Thủy nêu rõ, những bước tiến nhanh chóng của quá trình chuyển đổi số đã đặt ra rất nhiều thách thức, khó khăn, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hoạt động của công tác báo chí, xuất bản. Điều này đòi hỏi các cơ quan báo chí, xuất bản; các cơ sở đào tạo ngành cần chủ động đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng cũng như cách thức của chuyển đổi số, qua đó tạo ra các sản phẩm báo chí, xuất bản có giá trị phục vụ tốt nhu cầu của công chúng.

Khai phá tiềm năng trên nền tảng công nghệ số, thúc đẩy đổi mới báo chí, xuất bản

 Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” được tổ chức tại Thái Bình, sáng 30/11.

Đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, đây là sự kiện khoa học rất có ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí, xuất bản; cơ quan quản lý; cơ sở đào tạo báo chí, xuất bản trên cả nước. Hội thảo là dịp để những người làm công tác báo chí, xuất bản thảo luận một cách sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển đổi số báo chí, xuất bản ở Việt Nam hiện nay; đánh giá khách quan thực trạng và đề xuất những định hướng, giải pháp, khuyến nghị trong thời gian tới, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số báo chí, xuất bản nói riêng, đưa nền báo chí, xuất bản nước nhà phát triển vững mạnh, phù hợp với xu thế chung của thời đại.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, báo chí, xuất bản luôn đóng vai trò là “vũ khí” sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. 

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Trước những thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng và Nhà nước ta đã kịp thời, chủ động ban hành nhiều chủ trương, chính sách, thể hiện quyết tâm chính trị đưa Việt Nam bắt kịp xu thế chuyển đổi số hiện nay. Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí, xuất bản đã đi tiên phong và đạt được hiệu quả cao trong việc ứng dụng công nghệ số, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho việc ra đời sản phẩm báo chí số, xuất bản số chất lượng cao; không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp và hiện đại trong quản lý, vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều thời cơ, thuận lợi, thì những bước tiến nhanh chóng của quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra rất nhiều thách thức, khó khăn, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hoạt động của công tác báo chí, xuất bản. Điều này đòi hỏi các cơ quan báo chí, xuất bản; các cơ sở đào tạo ngành cần chủ động đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng cũng như cách thức của chuyển đổi số, qua đó tạo ra các sản phẩm báo chí, xuất bản có giá trị phục vụ tốt nhu cầu của công chúng. Đồng thời chủ động trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi số ở cơ quan, đơn vị.

Hình ảnh tại Hội thảo. 

Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” diễn ra trong bối cảnh cả nước đang trong năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Đại hội đã xác định: “Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới”. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ lớn, có tính chiến lược, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó báo chí, xuất bản vừa phải là lực lượng tuyên truyền, lan tỏa quyết tâm và tinh thần chuyển đổi số một cách tích cực nhất trong xã hội, vừa phải là hình mẫu thành công nhất trong áp dụng, triển khai thực hiện chuyển đổi số. “Theo đó, Hội thảo ngày hôm nay càng mang ý nghĩa thiết thực trong lộ trình triển khai có hiệu quả việc chuyển đổi số ở lĩnh vực báo chí, xuất bản của nước ta trong thời gian tới” - đồng chí Phan Xuân Thủy khẳng định.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy đánh giá cao sự phối hợp tổ chức Hội thảo của Tỉnh ủy Thái Bình, Báo Nhân Dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như sự tham gia nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm của các nhà khoa học và đội ngũ những người làm công tác báo chí, xuất bản trên cả nước.

Đồng chí cho biết, qua Hội thảo này, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn được lắng nghe những chia sẻ, đề xuất, kiến nghị để làm cơ sở tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong quá trình tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số báo chí, xuất bản nói riêng trong thời gian tới./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực