Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Mạnh Khởi)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đã thông báo một số kết quả nổi bật trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, đây là năm đầu tiên tỉnh Hưng Yên tự cân đối thu chi và điều tiết về ngân sách Trung ương. Kinh tế (GRDP) tăng trưởng 8,45%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, lần đầu tiên tỷ trọng công nghiệp và xây dựng của tỉnh đạt trên 50%; thương mại, dịch vụ đạt 38,06%; nông nghiệp, thủy sản đạt 10,93%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 49,3 triệu đồng. Tổng thu ngân sách hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 112% dự toán.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về văn hóa- xã hội cũng đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được tỉnh quan tâm giải quyết; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông thông được kiềm chế; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm…

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, để đạt được kết quả trên, ngoài sự cố gắng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, có phần đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, luôn bám sát tình hình thực tế, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh Hưng Yên đạt hiệu quả cao.

Quang cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Mạnh Khởi)

Nhấn mạnh 2018 là năm bản lề để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan báo chí. Đặc biệt, báo chí cần phát hiện và biểu dương kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những mô hình, việc làm tốt trên các lĩnh vực nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh học tập và làm theo, góp phần để Hưng Yên phát huy các tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Kim Sơn