Ngày 27/6, tại Hà Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc bộ.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HM)

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho biết: Những năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, sự chia sẻ, hợp tác, ủng hộ của các địa phương; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, 6 tháng đầu năm 2019 tăng 11,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm 61,2% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; dịch vụ 29,2%, nông nghiệp 9,6%; các lĩnh vực văn hóa xã hội có sự phát triển toàn diện; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được Đảng bộ tỉnh Hà Nam tập trung triển khai quyết liệt, trọng tâm là các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện có hiệu quả đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Đảng bộ tỉnh Hà Nam rất coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và thiết thực, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt việc định hướng, cung cấp thông tin; nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy...

Đồng chí Phạm Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Ban Tuyên giáo Trung ương) báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm (Ảnh: HM)

Báo cáo tại hội nghị cho biết: 6 tháng đầu năm 2019, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh, thành ủy thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp công tác tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương đồng bộ, bài bản có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động, sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững ổn định kinh tế chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham gia vào giải quyết những vấn đề “nóng” trong dư luận xã hội, phức tạp, trên địa bàn, nhất là tình trạng khiếu kiện đông người liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường; các vi phạm trong xây dựng, quản lý tài nguyên, khoáng sản… ở cả nông thôn và thành thị. Qua những việc làm hiệu quả này, vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trên địa bàn tiếp tục được nâng lên.

Bên cạnh đó, là khu vực có nhiều thành phố lớn, nhiều tỉnh, thành có biển, nhiều khu vực công nghiệp, vì vậy công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc được các ban tuyên giáo trong Cụm hết sức quan tâm; nhiều địa phương tăng cường phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo hiệu quả.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HM)

Nhất trí với những nội dung báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm các tỉnh ủy thành ủy khu vực đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc bộ, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với công tác tuyên giáo cả nước nói chung trên địa bàn nói riêng; những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu các lĩnh vực khoa giáo, giải quyết những vấn đề nổi cộm trên địa bàn; việc sắp xếp mạng lưới báo chí theo quy hoạch và xử lý những biểu hiện “thương mại hóa" của báo chí trên địa bàn; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Quy định số 04-Qđi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy.

Từ kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác tuyên giáo thời gian qua trên địa bàn Thủ đô, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng: Thời gian tới tình hình khu vực và thế giới dự báo diễn biến phức tạp. Ở trong nước, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội tiếp tục chống phá, kích động, gây mất trật tự an toàn xã hội; lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, kích động gây mất an ninh trật tự xã hội… Vì vậy, đòi hỏi những người làm công tác tuyên giáo phải nhạy bén, chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của thành phố; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc dự báo, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh cho rằng: Hiện chúng ta đang ở trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, ở trong thế giới phẳng, mọi người ở đâu cũng có thể cập nhật được thông tin từ trong nước đến thế giới. Tuy nhiên việc lựa chọn thông tin như thế nào cho đúng, cho chuẩn với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung không phải là việc dễ dàng, đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng phải biết “sàng lọc” nguồn thông tin tốt để bổ sung vào kho tri thức của mình, để truyền tải những thông tin đó đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Hồng Cẩm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HM)

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng, đồng chí Phạm Hồng Cẩm cho biết: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức các tọa đàm nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng và vai trò của báo cáo viên; xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng: Hiện nay, mô hình tổ chức bộ máy công tác tuyên giáo tại các tỉnh là không giống nhau, dẫn đến tình trạng khó chỉ đạo, ảnh hưởng đến công tác tổ chức, vì thế đồng chí Nguyễn Đăng Túc đề nghị Ban Tuyên giáo cần phải có hướng dẫn cụ thể, sớm để thực hiện.

Qua báo cáo sơ kết và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng biểu dương những kết quả mà ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Công tác tuyên giáo các cấp của các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là đã có sự gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Nhấn mạnh lại vai trò về vị trí địa lý của các tỉnh, thành ủy trong Cụm, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tập trung, quan tâm nhiều hơn đến công tác tuyên giáo, nhất là trong điều kiện phân hóa xã hội và bùng nổ thông tin như hiện nay, đảm bảo hiệu quả của công tác tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: HM)

"Trong điều kiện bùng nổ thông tin, cán bộ làm công tác tuyên giáo phải bình tĩnh, tỉnh táo suy ngẫm, chiêm nghiệm quyết định chính xác, xử lý kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra". Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.  

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm quán triệt các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo động lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Về công tác quản lý báo chí, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc quản lý cơ quan báo chí, có định hướng đúng nhằm phát huy vai trò phản biện của báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền các yếu tố tích cực, đẩy lùi tiêu cực, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng…

Theo đồng chí Lê Mạnh Hùng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần phải nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở; tiếp tục quán triệt ý nghĩa việc ra mắt Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET), ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy phải chủ động, tích cực tham gia và vận động cán bộ, đảng viên trên địa bàn tham gia. Tích cực cung cấp thông tin để Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Tài liệu “Toàn cảnh công tác tuyên giáo nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng”.../.

Hoàng Mẫn