Người làm báo Đà Nẵng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba, 11/09/2018 08:32
(ĐCSVN) – Chiều 10/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo TP tổ chức Hội thảo “Người làm báo Đà Nẵng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí phát biểu tại Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND và các sở, ban, ngành TP; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động tại Đà Nẵng; đông đảo các nhà báo, nhà nghiên cứu đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, viện nghiên cứu… tại Đà Nẵng.

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh là người am hiểu tinh hoa văn hóa đông tây, kim cổ và sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, Người đã thấy rõ sức mạnh to lớn, diệu kỳ của báo chí trong sự nghiệp cách mạng, trong đời sống xã hội và trong việc nâng cao dân đức, dân trí.

Với 60 năm hoạt động cách mạng cứu nước, cứu dân, Bác Hồ đã dùng báo chí như một vũ khí sắc bén để đấu tranh với các loại kẻ thù của dân tộc, đồng thời tuyên truyền, động viên, giác ngộ nhân dân làm cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Đồng chí Trần Đình Hồng cũng cho rằng, trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định và đề cao vai trò của người làm báo đối với đất nước và dân tộc, đồng thời ân cần nhắc nhở: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhìệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng”. 

“Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã hội, lực lượng báo chí trong cả nước nói chung, những người làm báo Đà Nẵng thường xuyên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập cách viết của Người, ra sức phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị xã hội, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, để làm tròn sứ mệnh là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng”- đồng chí Trần Đình Hồng nhấn mạnh.

“Ngày nay, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập sâu rộng, bên cạnh những thắng lợi cơ bản, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và trên thế giới có những biến chuyển nhanh chóng và phức tạp. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, cùng với những thông tin chính thống, tích cực, thông tin đa chiều, thông tin xấu, độc lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông trong xã hội. Vì vậy, hơn lúc nào hết, hơn ai hết, đội ngũ những người làm báo nói chung, những người làm báo Đà Nẵng nói riêng luôn giữ vững lập trường, quan điểm, thường xuyên trao dồi và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, phẩm chất trong sáng của người làm báo chân chính, không chạy theo thị hiếu tầm thường để bán rẻ lương tâm và đạo đức nghề nghiệp. Đối với những người làm báo cách mạng, đó cũng là một trong những cách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”- đồng chí Trần Đình Hồng khẳng định.

Trao đổi tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã chia sẻ nhiều bài học, kinh nghiệm và sự nỗ lực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có việc học cách viết báo, cách làm báo của Bác Hồ tại cơ quan, đơn vị cũng như bản thân mình.

Thông qua trên 20 bài tham luận và nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo, nhiều đại biểu cũng đã tập trung vào phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam; quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí, đạo đức, phong cách người làm báo; nhà báo trẻ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

Các ý kiến, tham luận cũng đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị hết sức cụ thế, thiết thực, có tính thuyết phục cao của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian tới. 

Cũng trong các ý kiến, tham luận tại Hội thảo này, nhiều đại biểu đã cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mính, mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên cần đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII của Đảng. Việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, nhân tố, điển hình tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ mỗi cán bộ, đảng viên, từng người dân đến từng tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị… vai trò của báo chí, của mỗi nhà báo là rất quan trọng. Làm tốt điều đó cũng là góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác theo định hướng của Chỉ thị 05-CT/TW đi vào đời sống, lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống xã hội.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã phân tích, nêu lên những nhiệm vụ mà một nhà báo cách mạng chân chính phải học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thế nào. Theo đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cao đẹp nhất của đạo đức truyền thống của dân tộc và đạo đức cách mạng. Mọi người đều phải học tập Người để làm cho bản thân mình, cho xã hội tốt đẹp hơn, hoàn thiện. Và học Bác là phải học tập suốt đời, phấn đấu suốt đời. Đây là yêu cầu chung đối với tất cả mọi người.

“Với một nhà báo cách mạng, mặc dù việc học tập và làm theo Bác về phương thức, nội dung học đều không khác những đối tượng khác trong xã hội, nhưng riêng người làm báo học Bác khác và hơn người khác ở chỗ là người làm báo học Bác để thực hành nghề báo tốt hơn. Và quan trọng là còn phải tuyên truyền, vận động cho mọi người trong xã hội học Bác, làm theo Bác một cách tốt nhất. Điều này đặt ra vấn đề và đòi hỏi người làm báo phải học theo Bác một cách nghiêm túc nhất, tâm huyết nhất. Trong thực tế hiện nay, nhiều người nói học và làm theo Bác nhưng không nghiêm túc, chưa nghiêm túc và không tâm huyết”- đồng chí Võ Công Trí nhận xét và nhấn mạnh thêm: Báo chí cách mạng có chức năng dẫn dắt, định hướng xã hội. Người làm báo một khi đã thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì sẽ làm tốt việc tuyên truyền, dẫn dắt xã hội học tập và làm theo Bác tốt hơn. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện, sâu sắc về cách mạng Việt Nam; còn đạo đức Hồ Chí Minh cũng là một hệ thống các quan điểm cơ bản của Bác về đạo đức, về vai trò của đạo đức và những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng. Do đó, khi nói rộng ra tuyên truyền, vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác cũng chính là tuyên truyền, vận động xây dựng các chuẩn mực xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cách mạng Việt Nam./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực