Quảng Ninh hợp nhất các đoàn nghệ thuật

Thứ sáu, 06/04/2018 21:21
(ĐCSVN) - Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đoàn Kịch, Đoàn Nghệ thuật chèo, Đoàn Nghệ thuật cải lương và Ban Quản trị Khu văn công trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất Đoàn Kịch, Đoàn nghệ thuật Chèo, Đoàn nghệ thuật Cải lương và Ban Quản trị Khu văn công trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn Nghệ thuật Chèo Quảng Ninh biểu diễn hát văn phục vụ khách du lịch. Ảnh: Phan Hằng

Theo đó, Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; thực hiện chức năng bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống, phát triển nghệ thuật đương đại, biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng, khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đoàn có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức hoạt động, biên chế của Sở Văn hóa - Thể thao và các cơ quan liên quan. Trụ sở của đoàn đặt tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Trước khi sáp nhập, trong 2 năm 2015, 2016, kinh phí hoạt động từ ngân sách của các đoàn nghệ thuật này cắt giảm 50%. Đến năm 2017 trở đi, Quảng Ninh cắt giảm toàn bộ tiền ngân sách đối với các đoàn nghệ thuật. Việc sáp nhập các đoàn nghệ thuật là việc làm nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 25 và Nghị quyết 19-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập./.

HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực