Cùng dự buổi làm việc có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: HM

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Viết Thảo đã khái quát kết quả công tác của Học viện từ năm 2016 đến nay. Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng và Nhà nước thời gian qua được Học viện đổi mới toàn diện. Trước hết là thực hiện quản lý hệ thống một cách thống nhất về chương trình, nội dung, phương thức kiểm tra, đánh giá, quản lý học viên. Cụ thể, Học viện xây dựng 8 khung chương trình các lớp bồi dưỡng theo chức danh đáp ứng yêu cầu. Học viện đã hoàn thành xây dựng 14 giáo trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành lý luận chính trị; 24 khung chương trình, đề cương chi tiết giáo trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; 3 khung chương trình, đề cương chi tiết, bài giảng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ các nước: Campuchia, Angola, Mozambique. Từ đầu năm 2018, Giáo trình cao cấp lý luận chính trị được biên soạn, nghiệm thu đưa vào sử dụng trong toàn Học viện. Giáo trình chú trọng nội dung của Nghị quyết Đại hội XII, lồng ghép việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện. Học viện đã xuất bản 66/73 tập bài giảng của các trường chính trị, trường bộ, ngành và đưa vào phục vụ giảng dạy, học tập.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học đã có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng, quy mô và chất lượng; trong đó các loại hình nhiệm vụ khoa học ngày càng đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, Học viện đã triển khai một chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia, giai đoạn 2016- 2020, với 20 đề tài nhánh; tổ chức nghiên cứu năm chương trình cấp bộ trọng điểm, với 58 đề tài nhánh.

Trong công tác cán bộ, Học viện đã quản lý thống nhất công tác cán bộ trong toàn hệ thống và có nhiều cố gắng trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, Học viện Trung tâm đã giải thể, hợp nhất ba đơn vị cấp vụ vào một, sáp nhập sáu đơn vị dưới cấp vụ trực thuộc Giám đốc Học viện theo hướng xóa bỏ, hợp nhất các phòng, ban; giảm từ 134 phòng, ban xuống còn 16. Các Học viện trực thuộc giảm từ 123 đơn vị xuống còn 112 đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Viết Thảo cho rằng, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Học viện vẫn tồn tại một số hạn chế, như: Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; công tác đấu tranh tư tưởng, đấu tranh lý luận đã có kết quả nhưng so với vị thế thì chưa thực sự đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Học viện đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045; quan tâm đầu tư cơ sở, vật chất để tăng cường, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tập trung; có cơ chế, chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ lý luận.

Học viện đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương giao Học viện chủ trì, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; phối hợp chặt chẽ hơn với Học viện trong tổ chức các hội thảo khoa học, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; đẩy mạnh công tác truyền thông chính trị có định hướng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Thời gian qua, Học viện và Ban Tuyên giáo Trung ương có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện những nhiệm vụ trong chức năng, và nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Cùng với sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trong thời gian qua, Học viện cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung, cao cấp. Trọng tâm là đào tạo về cao cấp lý luận chính trị và đào tạo chức danh cho cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Học viện đã có sự đổi mới trong cách thức quản lý, đào tạo học viên theo nguyên tắc quản lý hệ thống từ Học viện Trung tâm cho đến các Học viện trực thuộc. Nhờ vậy đã tạo ra những kết quả bước đầu trong công tác quản lý, đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HM

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Nhiệm kỳ này, Học viện đã đưa các trường chính trị trở lại trong hệ thống giáo dục chính trị thống nhất từ cao cấp xuống trung cấp lý luận chính trị và bước đầu triển khai thực hiện triển khai thực hiện tổ chức, sắp xếp bộ máy tại các trung tâm chính trị ở các địa phương đã thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, Trưởng Ban Tuyên giáo sớm cho ý kiến về việc thay thế Quyết định 185 về bồi dưỡng lý luận chính trị ở các Trung tâm để tạo sự đồng bộ trong quản lý hệ thống.

Cùng với đó, việc giáo dục lý luận chính trị cho các trường cao đẳng, đại học và các trường phổ thông, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương sớm có chỉ đạo thống nhất, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, những buổi làm việc như thế này là cơ hội được nghe ý kiến chỉ đạo, trao đổi những vấn đề mới đặt ra hiện nay trong công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị, triển khai nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ nhất trí và đánh giá cao với những nội dung thảo luận tại buổi làm việc. Nêu một số điểm cần phối hợp giữa hai bên, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sự thống nhất trong công tác phối hợp qua lại giữa hai cơ quan là rất quan trọng và cần thiết. Việc này không chỉ thúc đẩy hai cơ quan hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn góp phần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị của Đảng trong thời gian tới. Thời gian qua, hai cơ quan luôn gắn kết, chia sẻ, góp ý lẫn nhau trong phối hợp công việc và đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Vấn đề tham mưu, định hướng về công tác lý luận chính trị đến năm 2030; công tác nghiên cứu về các lãnh tụ tiền bối của Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị cho các cán bộ, đảng viên và trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, dư địa để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên còn rất lớn, do đó, hai bên cần tăng cường phối hợp hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo lý luận chính trị; có hướng liên thông từ sơ cấp tới trung cấp và cao cấp, đồng thời, tính toán về nội dung chương trình học.

“Tỉnh nào cũng mong muốn Trưởng Ban Tuyên giáo tháo gỡ khó khăn làm sao để đào tạo cao cấp, đáp ứng được yêu cầu bồi dưỡng cán bộ cho nhiệm kỳ sắp tới. Điều đó cho thấy dù Học viện đã thực hiện tốt nhưng công tác đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đòi hỏi có sự tính toán cụ thể” - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Xung quanh đến vấn đề đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, thời gian tới, Học viện chú trọng hai nội dung: Thứ nhất trong phổ biến, nghiên cứu thì hiện có hai đối tượng tinh hoa và đại trà. Với mỗi đối tượng phải thông qua những hình thức phổ biến khác nhau để mang lại hiệu quả cao nhất. Học viện tham gia tốt với Ban Tuyên giáo làm rõ những khái niệm mới sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội, nâng cao tri thức của Đảng, của dân tộc. “Học viện trung tâm nghiên cứu quốc gia về vấn đề chính trị thì cũng phải là môi trường đối thoại những vấn đề về lý luận chính trị tốt nhất, cởi mở nhất, thẳng thắn nhất”. Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Về vấn đề đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh chống lại những suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống bên cạnh một lực lượng tham gia tích cực của giáo viên, học viên, sinh viên, các tạp chí, sách, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Học viện phải là đơn vị giữ vai trò quan trọng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thế lực thù địch, suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống.

Về những kiến nghị Học viện nêu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, ủng hộ và sẽ trình cấp cao hơn xem xét./.

Hoàng Mẫn