Trao tặng Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử

Thứ tư, 31/08/2022 21:48
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Việc trao tặng các tủ sách là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần cung cấp nguồn tài liệu giúp cán bộ, đảng viên Quận uỷ quận Phú Nhuận có thêm nguồn sách tham khảo, nghiên cứu, học tập. Đồng thời, đây cũng là hoạt động tăng cường việc đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần hơn với bạn đọc; góp phần phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

leftcenterrightdel
 Cán bộ, viên chức đọc sách điện tử tại phòng đọc.

Ngày 31/8, tại Hội trường Trung tâm Chính trị quận Phú Nhuận, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Quận uỷ quận Phú Nhuận tổ chức Lễ trao tặng Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử và tọa đàm, giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng thời, đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022).

leftcenterrightdel
Việc trao tặng sách nhằm tăng cường việc đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần hơn với bạn đọc; góp phần phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Nhà xuất bản cũng trao tặng cho Quận ủy Phú Nhuận Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử. Hai bên khẳng định việc trao tặng các tủ sách này là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần cung cấp nguồn tài liệu giúp cán bộ, đảng viên Quận uỷ quận Phú Nhuận có thêm nguồn sách tham khảo, nghiên cứu, học tập. Đồng thời, đây cũng là hoạt động tăng cường việc đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần hơn với bạn đọc; góp phần phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đây cũng là một hoạt động thiết thực thúc đẩy phát triển văn hoá đọc, khuyến khích thực hiện học tập suốt đời, đa dạng hoá các hình thức lưu trữ và phổ biến thư viện trong cộng đồng; góp phần hiện thực hoá Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 15/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định 2219-QĐ/TTg, ngày 29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022 – 2026.

Hệ thống tủ sách điện tử là một trong những kênh thông tin quan trọng, hiện đại, góp phần đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần hơn với bạn đọc. Thời gian tới, Nhà xuất bản sẽ tiếp tục lựa chọn, cập nhật thêm sách mới vào các tủ sách điện tử này để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ nhận thức, lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

leftcenterrightdel
 Tọa đàm, giới thiệu sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Quận uỷ quận Phú Nhuận tổ chức Tọa đàm, giới thiệu sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chuyên gia và những người tham dự đã trao đổi về nội dung cơ bản và giá trị lý luận, thực tiễn của cuốn sách.

Các chuyên gia đã khẳng định cuốn sách là một tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh phiên bản giấy, bạn đọc cũng có thể truy cập và tải bản điện tử cuốn sách này tại trang Stbook.vn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật./.

An Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực