Văn học, nghệ thuật hướng con người vươn tới những giá trị chân - thiện - mỹ

Thứ ba, 28/03/2023 21:57
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo cho biết, Phú Yên nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ; năm 2022, dân số hơn 961.152 người, có 32 dân tộc thiểu số (chiếm 6,89% dân số toàn tỉnh); có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, với 110 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 phường, 6 thị trấn, 83 xã). Là địa phương có bề dày lịch sử trên 410 năm hình thành và phát triển, có truyền thống đoàn kết, nhiều dân tộc cùng chung sống tạo nên sự đa dạng về phong tục, truyền thống văn hóa, lễ hội với những sắc thái riêng như: Nghệ thuật bài chòi, Nghệ thuật trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm, Lễ hội cầu ngư, Lễ cúng trưởng thành của người Êđê. Đặc biệt, nghệ thuật bài chòi tỉnh Phú Yên cùng với bài chòi Trung bộ Việt Nam đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cùng với hệ thống di sản văn hóa vật thể, Phú Yên đã bảo tồn và phát huy được nhiều di sản văn hóa phi vật thể với nhiều loại hình đa dạng, phong phú: Lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca, dân vũ; các lễ hội liên quan đến danh nhân lịch sử (danh nhân Lương Văn Chánh, danh nhân Lê Thành Phương), các lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng…

leftcenterrightdel

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh Võ Lum)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận, ý kiến phát biểu của các đơn vị, địa phương, cá nhân làm sâu sắc thêm kết quả đạt được; những khó khăn, hạn chế; qua đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thời gian đến.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định: Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật được các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Văn học, nghệ thuật tỉnh nhà đã chảy theo dòng mạch chính của chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc sống đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của Nhân dân, có nhiều tác phẩm tốt thuộc các loại hình nghệ thuật: văn học, sân khấu, âm nhạc, nhiếp ảnh, kiến trúc, mỹ thuật, múa, điện ảnh - truyền hình… thể hiện qua những đề tài lịch sử, truyền thống dân tộc, ca ngợi cuộc đấu tranh và lao động sản xuất của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa nhân văn, phẩm chất nhân đạo được phát huy và đề cao; đã phát hiện, khẳng định các nhân tố mới, tham gia cuộc đấu tranh lên án cái xấu, cái ác, sự biến chất, thoái hoá về nhân cách, đời sống và đạo đức trong một bộ phận xã hội. Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển, góp phần cổ vũ, động viên quần chúng sáng tạo, khai thác, truyền bá các giá trị nghệ thuật cổ truyền đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học, nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, huy động sự tham gia của Nhân dân trong xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 32-CTr/TU, ngày 08/12/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan điểm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về văn hóa, con người Phú Yên; Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; Chương trình hành động 15-CTr/TU, ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021 - 2025; Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện” và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan đến văn học, nghệ thuật đến cán bộ, đảng viên, đội ngũ văn nghệ sĩ, Nhân dân. Đặc biệt, việc quán triệt tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ các cấp cần được triển khai một cách nhất quán, theo các nội dung, chủ đề phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành, với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; tạo mọi điều kiện để phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và hướng ngòi bút của văn nghệ sĩ vào phục vụ lợi ích của Nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Văn học, nghệ thuật phải bám sát thực tiễn, đúng đường lối của Đảng, hướng về Nhân dân, phục vụ sự nghiệp đổi mới, kiến thiết đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội; ngợi ca con người, bảo vệ chân lý và những giá trị tốt đẹp; phê phán, lên án cái ác, cái bất công, cái xấu; hướng con người vươn tới những giá trị chân - thiện - mỹ.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định khen thưởng 07 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới./.

Tin, ảnh: Võ Lum

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực