Vang vọng bài ca tháng Tám

Thứ sáu, 18/08/2023 16:24
(ĐCSVN) – Trong không khí hào hùng của mùa Thu lịch sử, lắng hồn mình vào hồn thiêng sông núi, dường như trong mỗi chúng ta vẫn đang vang lên câu hát “Mười chín tháng Tám/Ánh sao tự do đưa tới/ Cờ bay nơi nơi, muôn ánh sao vàng”; dâng lên niềm xúc động, tự hào khi được là người dân Việt Nam.

Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền để đến ngày 19/8/1945, kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít, đất nước giành được độc lập. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Lần đầu tiên, một nước nhỏ và yếu ở Đông Nam Á đã tự hào tuyên bố với thế giới về quyền tự do, độc lập.

 Lực lượng tự vệ Hà Nội những ngày tháng 8/1945 (Ảnh tư liệu).

Để có được một Cách mạng Tháng Tám thành công, bao chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống với khát vọng độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân; bao người dân tin Đảng, yêu Đảng, đoàn kết một lòng với ý chí và niềm tin mãnh liệt vào một tương lai, tiền đồ tươi sáng của dân tộc. Thắng lợi hào hùng đó là tổng hợp của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí một lòng của các tầng lớp nhân dân ta. Qua cuộc đấu tranh giành độc lập đầy cam go mà hào hùng này, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra, trong đó đặc biệt phải kể đến sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tạo niềm tin của nhân dân; bài học về nắm thời cơ giành chính quyền, sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân; tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

Ngay sau khi giành được chính quyền, ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản "Tuyên ngôn độc lập", khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhà nước non trẻ ngay khi ra đời gặp muôn vàn khó khăn thử thách với thù trong, giặc ngoài, với nền kinh tế lạc hậu, với ngân khố bằng không. Bằng cách nào để giữ vững được những thành quả cách mạng, thúc đẩy kinh tế, vực dậy đời sống của nhân dân? Làm gì để vừa kháng chiến, vừa kiến quốc?

Đảng ta, cũng nhờ kế thừa và thực hiện những bài học từ thành công của Cách mạng Tháng Tám, tiếp tục giành được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm tháng đấu tranh đầy gian lao, thử thách, tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của mọi người dân Việt Nam đã được phát huy cao độ, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên những chiến công vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, đưa đất nước ta tới hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện lời thề của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới lá cờ đỏ sao vàng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử vào ngày 2/9/1945: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".

Kể từ cái Tết Độc lập đầu tiên, trải qua bao thăng trầm, những thành quả của cách mạng đã mang lại diện mạo mới cho đất nước, sự đổi thay trong cuộc sống nhân dân. Gần 100 triệu người dân Việt Nam hôm nay đang được tận hưởng những thành quả to lớn của tự do, độc lập từ cuộc cách mạng vào mùa thu tháng Tám năm ấy.

Phát huy tinh thần hào khí Cách mạng tháng Tám năm xưa, bằng ý chí tự lực, tự cường, với sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần làm chủ, toàn dân Việt Nam đã thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn bằng nhiều việc làm cụ thể trong xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, từng bước hội nhập quốc tế và vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện mong ước tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “…Nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

 Ảnh minh họa: baovinhlong.com.vn

Mỗi chúng ta, càng tự hào về những thành tựu to lớn của đất nước bao nhiêu, càng nhận thấy trách nhiệm trong việc giữ gìn, xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với khí thế của Cách mạng Tháng Tám, bằng sự quyết tâm, đồng lòng, nhất trí, trách nhiệm công dân, tin chắc rằng không thách thức nào chúng ta không thể vượt qua.

Trong không khí hào hùng của mùa Thu lịch sử, lắng hồn mình vào hồn thiêng sông núi, dường như trong mỗi chúng ta vẫn đang vang lên câu hát “Mười chín tháng Tám/Ánh sao tự do đưa tới/ Cờ bay nơi nơi, muôn ánh sao vàng...”; dường như trong ai cũng dâng lên niềm xúc động, tự hào khi được là người dân Việt Nam, được cống hiến sức lực, trí tuệ và tinh thần cho sự phát triển lớn mạnh của đất nước; tràn đầy niềm tin về một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, sớm đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra “đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”./.

Thương Huyền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực