Vĩnh Long: Lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng

Thứ năm, 30/03/2023 17:34
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Vĩnh Long là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Tọa đàm khoa học về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, nhằm quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, quần chúng trong tỉnh nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 30/3, tại tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì Tọa đàm có các đồng chí: Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Dự Tọa đàm còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị thuộc Tỉnh ủy Vĩnh Long; cùng đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu.

Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long và kết nối trực tuyến tới 126 điểm cầu trong tỉnh với sự tham gia của hơn 7.000 đại biểu.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. 

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Ngay sau khi cuốn sách được ra mắt, nhiều bộ, ngành Trung ương đã tổ chức các hoạt động tọa đàm nhằm lan tỏa nội dung, ý nghĩa, giá trị của cuốn sách đồng thời phổ biến, quán triệt nội dung sách tới đông đảo cán bộ, đảng viên.

Vĩnh Long là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Tọa đàm khoa học về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, quần chúng trong tỉnh nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nêu rõ, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định; là sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện trong cuốn sách được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của người đứng đầu Đảng ta” - đồng chí Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tọa đàm. 

Phát biểu giới thiệu tác phẩm và đề dẫn Tọa đàm, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật mong muốn và đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tập trung làm rõ ba vấn đề: Một là, làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Hai là, làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với tăng cường bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay. Ba là, làm rõ, sâu sắc hơn giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với thực tiễn xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và rèn luyện cán bộ, đảng viên của tỉnh Vĩnh Long.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn khẳng định: Với việc thông tin nhiều số liệu thể hiện việc xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm trong 10 năm qua, cuốn sách cho thấy rõ quyết tâm rất cao, nói đi đôi với làm của Đảng, Nhà nước trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là “tuyên ngôn chính trị” mà đã trở thành quyết tâm chính trị và hành động thực tế.

Tác phẩm nêu bật phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, và cũng đã chỉ rõ, phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng, do đó, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình “như rửa mặt hàng ngày”. Cán bộ, đảng viên phải luôn tiên phong, gương mẫu trước mọi nhiệm vụ, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”.

Để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước hết phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực cầm quyền, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn của toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Mặt khác, phải tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, coi đây là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng. Nhân dân tin ở Đảng, ủng hộ Đảng, theo Đảng làm cách mạng. Đảng làm hết sức mình để phục vụ nhân dân, phát huy vai trò và khả năng sáng tạo của nhân dân.

Các tham luận tại Tọa đàm đã khẳng định cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, tác phẩm đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”; với mục tiêu “là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước”...

Các tham luận đã nhất trí cho rằng, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các tham luận cũng nêu nhiều vấn đề gợi mở, định hướng và tham góp giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Vĩnh Long nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để xây dựng Đảng bộ Tỉnh Vĩnh Long ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Tin, ảnh: Vũ The

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực