Báo Kinh tế và Đô thị tiếp tục tổ chức cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường năm 2024

Thứ tư, 17/04/2024 08:08
(ĐCSVN) - UBND TP Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP năm 2024. Theo đó, TP tiếp tục giao Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Sở TN&MT chủ trì tổ chức chương trình.
Lễ phát động chương trình bảo vệ môi trường năm 2023. 

Theo đó, Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024 sẽ bao gồm hai phần: Cuộc thi viết và các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường.

Đối với Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm nay sẽ chính thức diễn ra từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024.

Các bài dự thi được đăng tải trên Báo Kinh tế và Đô thị, các báo Trung ương và Thành phố, thời gian đăng từ 1/10/2023 - 30/9/2024. Theo đó, các tác phẩm dự thi chủ yếu xoay quanh các nội dung, như phản ánh, giới thiệu về các mô hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật và đề xuất các giải pháp, ý tưởng mới về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội;

Đồng thời bám sát công tác triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 03/07/2017 UBND TP Hà Nội về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn TP Hà Nội; Quyết định số 5384/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước…

Các bài viết cần tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường, bám sát theo kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn TP Hà Nội; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước.

Đối với các sự kiện Truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP, thời gian  triển khai cũng bắt đầu diễn ra từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024. Các sự kiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, người dân về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội, cụ thể: tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại các trường học, khu vực dân cư, về cảnh báo nguy cơ biến đổi khí hậu và trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn TP; Tổ chức hội thảo, tọa đàm về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội; Phối hợp với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các chiến dịch, hoạt động cụ thể về bảo vệ môi trường tại những khu vực bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.

Mục đích của Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024 nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết 11-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội đã đặt ra.

Chương trình cũng nhằm triển khai hiệu quả việc thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn TP Hà Nội, theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước. Đồng thời tuyên truyền, giới thiệu kịp thời các tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình, kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, các công nghệ và sản phẩm thân thiện với môi trường; phản ánh, nghiên cứu thực trạng và đưa ra giải pháp hữu hiệu cho việc đảm bảo môi trường thành phố;  Huy động được sự vào cuộc, chung tay của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tham gia bảo vệ môi trường.

Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024 cần đáp ứng được 3 yêu cầu. Thứ nhất, tổ chức chương trình cần phải được sự quan tâm tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân Thủ đô; có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí và các sở, ngành, đơn vị có liên quan. Thứ hai, các tập thể, cá nhân, các kinh nghiệm, mô hình, sáng kiến được giới thiệu, phản ánh phải là những điển hình có sức lan tỏa rộng khắp trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời phê phán những hành vi, vi phạm về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội và đề xuất được giải pháp phù hợp, hiệu quả. Thứ ba, các hoạt động của Chương trình truyền thông phải phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực