Cà Mau ban hành kế hoạch phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thứ hai, 22/11/2021 10:21
(ĐCSVN) - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số ( DTTS) lĩnh vực giáo dục và đào tạo ( GD&ĐT) giai đoạn 2021 – 2025, đính hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
leftcenterrightdel
 Kế hoạch được đề ra nhằm rút ngắn khoảng cách về GD&ĐT đối với đồng bào DTTS.
( Ảnh: SGDDT Cà Mau)

Theo đó, tại Kế hoạch đặt ra mục tiêu chung là xác định các nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu cụ thể để tập trung lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào (DTTS) lĩnh vực (GD&ĐT) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; rút ngắn khoảng cách về giáo dục và đào tạo đối với đồng bào DTTS.

Đến năm 2025, định hướng năm 2030, chỉ tiêu giám sát đối với đồng bào DTTS được đặt ra cụ thể như sau:

-           Tỷ lệ học sinh DTTS đi học chung cấp tiểu học đạt 100%; Tỷ lệ trẻ em DTTS nhập học đúng tuổi bậc tiểu học đạt 99%; Tỷ lệ học sinh DTTS hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99%; Tỷ lệ học sinh DTTS hoàn thành cấp tiểu học đạt 97%.

-           Tỷ lệ học sinh DTTS đi học chung cấp trung học cơ sở đạt 90%; Tỷ lệ trẻ em DTTS đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở đạt 90%; Tỷ lệ học sinh DTTS đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở đạt 90%; Tỷ lệ học sinh DTTS hoàn thành cấp trung học cơ sở là 83%; Tỷ lệ học sinh DTTS tốt nghiệp cấp trung học cơ sở đạt 98,5%.

-           Tỷ lệ trẻ em DTTS ngoài nhà trường ở độ tuổi đi học tiểu học là 1,0%; Tỷ lệ trẻ em DTTS ngoài nhà trưởng ở độ tuổi đi học trung học cơ sở là 6,0%.

-           Tỷ lệ trẻ em DTTS dưới 5 tuổi đến trường được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội là 88%; Tỷ lệ huy động trẻ em DTTS 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99%.

-           Tỷ lệ nữ giới người DTTS từ 15-60 tuổi biết chữ là trên 93%; Tỷ lệ người DTTS từ 15-60 tuổi biết chữ là trên 98%.

-           Tỷ lệ trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại, cung cấp kiến thức về HIV đạt 100%; Tỷ lệ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú đạt chuẩn trình độ được đào tạo trở lên là 100%.

Đồng thời, để đạt được mục tiêu, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ và giải pháp:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về về giáo dục và đào tạo trong thực hiện Mục tiêu phát triền bền vững đối với đồng bào DTTS. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục công tác vùng DTTS đạt chuẩn về trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục dân tộc. Ưu tiên và huy động các nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp vùng DTTS. Thực hiện hiệu quả các chính sách đối với đồng bào DTTS trong lĩnh vực giáo dục. Tăng cường các giải pháp huy động trẻ em, học sinh DTTS đi học, học hết cấp học; vận động người lớn đặc biệt là phụ nữ DTTS đi học xóa mù chữ.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở GD&ĐT tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, hỗ trợ triển khai Kế hoạch thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào DTTS lĩnh vực GD&ĐT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo quy định.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được chi từ nguồn ngân sách chi sự nghiệp GD&ĐT được giao trong dự toán hàng năm và các nguồn huy động hợp pháp khác của các đơn vị thực hiện, theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và theo phân cấp quản lý hiện hành./.

Thủy Lê
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực