Ngày hội văn hóa dân tộc huyện Krông Ana (Đắk Lắk)

Thứ ba, 11/06/2024 09:06
(ĐCSVN) – Tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024 huyện Krông Ana, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk - Nguyễn Thiên Văn ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị; ghi nhận những thành tích về công tác dân tộc đã đạt được, đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc huyện Krông Ana.
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Ngày 7/6, UBND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc và 150 đại biểu người DTTS.

Huyện Krông Ana có 7 xã và 1 thị trấn, với 72 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó, 5 xã, 1 thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS, 11 buôn đồng bào DTTS tại chỗ đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS và miền núi. Toàn huyện có 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ 23,54% dân số toàn huyện.

Những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Krông Ana đã chủ động, tích cực, vận dụng sáng tạo, sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, khối đại đoàn kết giữa các dân tộc không ngừng được củng cố, phát huy. Cụ thể hóa các chương trình, chính sách, huyện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Báo cáo chính trị Đại hội, qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III, huyện Krông Ana đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đến nay, tỷ lệ nhựa hóa và bê tông hóa đường huyện và xã đều đạt 100%; có 84,72% đường liên thôn, buôn được cứng hóa; 100% thôn, buôn được sử dụng điện lưới quốc gia; 84% hộ gia đình người DTTS sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa là 85,7%; thu nhập bình quân đầu người hiện nay của toàn huyện là hơn 48 triệu đồng/người/năm, của người DTTS là 39 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Krông Ana chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đội ngũ cán bộ người DTTS. Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức chiếm 11,38%; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) đã và đang được huyện triển khai hiệu quả. Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, nhiều công trình giao thông, giáo dục, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa được đầu tư xây mới, duy tu bảo dưỡng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. 

Mục tiêu đến năm 2029, huyện Krông Ana phấn đấu 90% hộ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 50% lao động được đào tại nghề, giải quyết việc làm sau đào tạo khoảng 80%; 100% Người có uy tín, 90% đồng bào DTTS nắm được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước….

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị; ghi nhận những thành tích về công tác dân tộc đã đạt được, đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc huyện Krông Ana.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tập trung thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, Người có uy tín, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức triển khai, thực hiện công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đại hội đã hiệp thương cử chọn 9 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, năm 2024.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện Krông Ana tặng Giấy khen 5 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Krông Ana lần thứ III.

KXC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực