Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc Quảng Bình lần thứ nhất

Thứ ba, 23/11/2021 16:42
(ĐCSVN) - Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, ngày 23/11, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất năm 2021.

Tham gia ngày hội có gần 250 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh. Ở nội dung văn hóa, các nghệ nhân, diễn viên sẽ tham gia trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Kinh, Bru-Vân Kiều; đồng thời, giao lưu, trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Quảng Bình, như: Ca trù, hò khoan Lệ Thủy, dân ca Bình-Trị-Thiên, múa bông - chèo cạn, hò biển của ngư dân miền biển, hò ru con Cảnh Dương và các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều.

Ở nội dung thể thao, vận động viên của các địa phương sẽ tham gia thi đấu 3 môn thể thao truyền thống, gồm: Bắn nỏ, đẩy gậy, nhảy bao bố.

leftcenterrightdel
Các vận động viên tham gia nội dung bắn nỏ. (Ảnh: Báo Quảng Bình)

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Bình lần thứ I nhằm góp phần giữ gìn và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc; tôn vinh, giới thiệu những giá trị văn hóa, các môn thể thao truyền thống đặc sắc, tiêu biểu của các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn.

Ngày hội cũng là dịp để đơn vị, địa phương gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương; củng cố tình đoàn kết đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh; phát hiện, đào tạo nguồn diễn viên, vận động viên ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao trong cộng đồng các dân tộc của tỉnh để chuẩn bị lực lượng, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao cấp quốc gia.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 3 dân tộc chủ yếu cùng nhau sinh sống, gồm dân tộc Kinh (chiếm 90% tổng dân số) và dân tộc Chứt, Bru-Vân Kiều. Mỗi dân tộc ở Quảng Bình đều có nét văn hóa đặc trưng, thể hiện qua trang phục, lễ hội, các làn điệu dân ca, dân vũ, văn hóa ẩm thực; các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống đặc sắc...

VH
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực