Tổ chức tập huấn truyền dạy nghề dệt thổ cẩm tại tỉnh Quảng Trị

Thứ ba, 16/05/2023 14:56
(ĐCSVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm người Tà Ôi/Pa Kô tại tỉnh Quảng Trị, năm 2023.
Dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số Pa Kô ở xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
(Ảnh: Nguyễn Thành Phú) 

Lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương; phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; động viên, khuyến khích đồng bào bảo vệ, bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong gia đoạn hiện nay. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức văn hóa xã, các đơn vị, hộ kinh doanh du lịch tại địa phương về công tác quản lý văn hóa ở cơ sở; trang bị kiến thức cơ bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch ở địa phương.

Tham gia lớp tập huấn có 87 học viên gồm: nghệ nhân, học viên người Tà Ôi/Pa Kô là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước có xác nhận của địa phương nơi cư trú và công chức văn hoá xã, thị trấn và hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Vải thổ cẩm của dân tộc Tà Ôi. (Ảnh: Tấn Vịnh)

Lớp tập huấn sẽ triển khai 8 chuyên đề gồm: Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; Sắc màu thổ cẩm người Tà Ôi/Pa Kô trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và dưới tác động của sự giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của người Tà Ôi/Pa Kô ở tỉnh Quảng Trị gắn với phát triển du lịch; Thực trạng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Tà Ôi/Pa Kô; vai trò của việc bảo tồn, phát huy giá trị nghề dệt thổ cẩm gắn với phát triển du lịch; Phương pháp, cách thức tổ chức bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho các nghệ nhân, người có uy tín, học viên là người Tà Ôi/Pa Kô; Các sản phẩm từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Tà Ôi/Pa Kô ở tỉnh Quảng Trị; Quy trình thực hành nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Tà Ôi/Pa Kô; Hướng dẫn kỹ năng thêu dệt, tạo hoa văn trên trang phục truyền thống; kỹ năng may mặc trang phục truyền thống người Tà Ôi/Pa Kô.

T.H

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực