UBND tỉnh Yên Bái vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Yên Bái giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng tới các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về các nội dung nêu trên và các quy định khác có liên quan.

leftcenterrightdel
Yên Bái tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật.
(Ảnh: Lan Hương) 

Yêu cầu các đơn vị quản lý các nghệ sĩ, diễn viên trên địa bàn tỉnh phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật, định hướng cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên do đơn vị quản lý nâng cao ý thức trách nhiệm, uy tín của bản thân đối với cộng đồng, xã hội; đồng thời có biện pháp quản lý và xử lý trách nhiệm khi nghệ sĩ, diễn viên có sai phạm.

Thực hiện các biện pháp cần thiết khác để tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhằm nâng cao chất lượng, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo, bản sắc của đồng bào các dân tộc và phù hợp với điều kiện thực tế.

Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện đúng các quy định của pháp luật nói chung, quy định của pháp luật lĩnh vực VHNT nói riêng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực sáng tác các tác phẩm hay, chất lượng để lan tỏa những việc làm tốt, những hình ảnh đẹp, thể hiện các mặt tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội theo phương châm "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"; có tác phong ứng xử văn hóa trong cộng đồng, xã hội… Đồng thời, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý các nghệ sĩ, diễn viên là thành viên của Hội.

HT