Đến cuối năm 2025, TP Hồ Chí Minh cơ bản không còn hộ nghèo

Thứ hai, 06/02/2023 22:43
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, TP Hồ Chí Minh cơ bản không còn hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo TP.
 Người lao động nghèo mưu sinh Tết. (Ảnh minh họa: Chi Mai)

UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát: Tạo điều kiện phát triển toàn diện, nhanh, bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số; khai thác tiềm năng, phát huy thế mạnh trong đồng bào dân tộc tại TP Hồ Chí Minh, cải thiện đời sống, nâng cao sinh kế, hướng tới mục tiêu giảm dần số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững để góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập, tiếp cận ngày càng nhiều các dịch vụ xã hội cơ bản và an sinh xã hội. Nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số, góp phần tạo nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tại TP Hồ Chí Minh.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, khát vọng đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu vì Tổ quốc Việt Nam thịnh vượng.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể: Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo TP. Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%, học trung học phổ thông trên 60%...

Mục tiêu đến năm 2030: Tuổi thọ trung bình người dân tộc thiểu số đạt 77 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 tuổi. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và có thu nhập ổn định đạt 35-40%, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ…

Tầm nhìn đến năm 2045: Cơ bản không còn hộ nghèo (theo chuẩn hộ nghèo của TP Hồ Chí Minh); đồng bào dân tộc được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực