Nông dân TP Hồ Chí Minh tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh

Thứ bảy, 23/09/2023 21:53
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh. Xác định rõ vị trí, vai trò của mình, trong quá trình hoạt động, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cấp Hội góp ý kiến đối với các cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến Hội.
leftcenterrightdel
Các cấp Hội nêu cao trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. (Ảnh minh họa: http://gqkntc.hoinongdan.org.vn) 

Đặc biệt, 5 năm qua, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh tham gia góp ý hoàn chỉnh Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPN-HND ngày 02/7/2021 về quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức 253 cuộc lấy ý kiến của 23.531 lượt cán bộ, hội viên góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); phối hợp đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Hội Nông dân 10 tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức 2.339 buổi tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 100% cán bộ Hội các cấp và hội viên nông dân; xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với điều kiện và thực tiễn của địa phương, đơn vị, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, hội viên nông dân Thành phố phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết .

Hàng năm, Hội Nông dân các cấp thực hiện và tham mưu cấp ủy rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ Hội Nông dân các cấp, qua đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chính trị, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thông qua công tác Hội và phong trào nông dân đã bồi dưỡng, giới thiệu 822 hội viên ưu tú cho Đảng và có 316 hội viên ưu tú được kết nạp đảng, nâng tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt Hội hiện nay là 3.799 đảng viên.

Chương trình kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Hội Nông dân các cấp triển khai thực hiện hàng năm đạt kết quả tốt. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào lĩnh vực có liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn, được cấp ủy phê duyệt và chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp các cấp Hội tổ chức thực hiện, trong đó Hội Nông dân Thành phố đã tổ chức 12 cuộc kiểm tra, giám sát theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy, ban hành thông báo kết quả kiểm tra, giám sát và thường xuyên theo dõi kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát.

Hội Nông dân các cấp tích cực tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân góp ý xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật, nhất là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi); phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phản biện dự thảo các chủ trương, nghị quyết, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của nông dân; kịp thời kiến nghị Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường, thị trấn vào danh sách cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; phát huy lực lượng chính trị nòng cốt, cộng tác viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội trong việc tuyên truyền và tham gia phản bác các nguồn thông tin sai lệch, góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, hội viên và nông dân trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước.

Các cấp Hội thực hiện tốt vai trò Tổ phó Thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp kiện toàn nhân sự, phân bổ kinh phí và triển khai hoạt động của Tổ công tác thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  trên địa bàn Thành phố; xây dựng mô hình điểm cấp Thành phố về thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi và triển khai nhân rộng; cử cán bộ Hội cơ sở tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; tỷ lệ đơn thư, vụ việc được các cấp Hội hòa giải thành công ngày càng cao.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt dư luận xã hội được các cấp Hội tăng cường thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó đã tham mưu tổ chức 319 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với 13.559 lượt cán bộ, hội viên nông dân đã tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân, đặc biệt là các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh báo cáo tình hình và kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp xem xét, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tham mưu, giới thiệu, hiệp thương nhân sự 59 cán bộ chủ chốt của Hội trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 132/232 cán bộ, hội viên nông dân trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; định kỳ tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng của hội viên, nông dân chuyển đến Mặt trận Tổ quốc, các đại biểu dân cử để phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Thực hiện tốt công tác vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hội ký kết và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với Ban Dân tộc Thành phố giai đoạn 2021 – 2025, tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân là người dân tộc, tôn giáo  trên địa bàn Thành phố chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực