Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thứ sáu, 29/03/2024 16:37
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Trong thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng vào thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm.

Quận 1 thi đua vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023

Cụm trưởng, Khối trưởng các khối thi đua thực hiện nghi thức ký kết giao ước thi đua năm 2024. (Ảnh: SGGP)

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách Quận ủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị quận, phường đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu năm 2023. Trong đó, thực hiện hoàn thành 35/38 chỉ tiêu năm 2023, có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo triển khai tổ chức nhiều hoạt động tạo điểm nhấn. Tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn quận từng bước được khôi phục, tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ đạt 10,17%, tổng thu ngân sách đạt 16.728 tỷ đồng, đạt 105% dự toán năm. Các lĩnh vực trọng tâm như quản lý đô thị, quản lý xây dựng, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả. Tiến độ giải ngân các công trình đầu tư xây dựng đạt 97,46% kế hoạch năm.

Quận thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, hộ gia đình nghèo, khó khăn, các trường hợp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh luôn được tập trung thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai chuyên đề “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo đem lại kết quả tích cực.

Trong năm 2023, đã kết nạp được 202/200 đảng viên, đạt tỷ lệ 101%. Thực hiện hoàn thành việc chuyển đổi mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng. Hoạt động kiểm tra, giám sát được tập trung thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ quận.

Công tác vận động nhân dân được hệ thống chính trị từ quận đến phường quan tâm tập trung thực hiện. Việc phát động và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, khu phố, tổ dân phố và các tầng lớp nhân dân; qua đó, phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra.

Những thành quả đạt được nêu trên có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, đã thúc đẩy sự sáng tạo để Quận 1 có thể vượt qua những khó khăn.

Phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

 Lãnh đạo các đơn vị, địa phương của quận 1 quyết tâm thi đua thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. (Ảnh: SGGP)

Ngoài các thành quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; vẫn còn tình trạng một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn tầm quan trọng của thi đua yêu nước; có nơi, có lúc, thi đua còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga  cho rằng các cơ quan, đơn vị cần tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng; trước hết là nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó cần nghiêm túc thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua thuộc quận, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương "người tốt, việc tốt" những điển hình tiên tiến, những việc làm sáng tạo, hiệu quả để phong trào thi đua ngày càng phát triển rộng khắp, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đề cao sự nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, các mô hình hiệu quả, nêu gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong xã hội nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mặt khác nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, có tác dụng giáo dục, nêu gương; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của quận; trong đó, quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác ở những lĩnh vực, khu vực trọng điểm, khó khăn; chú trọng nâng cao chất lượng xét tặng các danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và “Tập thể lao động xuất sắc”; nâng cao hiệu quả các giải pháp, sáng kiến… không khen thưởng khi không đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm rà soát, kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua tại các đơn vị để nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Đặc biệt, cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác thi đua, khen thưởng./..

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực