leftcenterrightdel
 Lãnh đạo xã Hải Sơn đến từng thôn để nắm bắt tình hình phát triển đảng viên (Ảnh: Thu Chung)
 

Theo đó, việc phát triển đảng theo phương châm “ở đâu có tổ chức thì cần có tổ chức đảng, ở đâu có quần chúng thì ở đó có đảng viên để lãnh đạo”. Đồng thời trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh tăng cường quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phát triển Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn thành phố về công tác phát triển đảng viên mới.

Theo Đảng bộ TP Móng Cái, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy các xã, phường đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở chi bộ thôn, khu phố; tiến hành việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đối với các chi bộ thôn, khu phố; khắc phục dứt điểm tình trạng chi bộ thôn, khu phố nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy các xã, phường cần tiến hành sơ kết công tác phát triển đảng viên, chỉ ra những mặt làm được, chưa làm được; làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, biện pháp thiết thực chỉ đạo công tác phát triển đảng viên thời gian tới.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp cần chú ý đến việc quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên. Cần đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên trẻ là thanh niên trực tiếp lao động ở địa phương vào nghị quyết của các cấp ủy, đồng thời phát huy trách nhiệm của cấp ủy, đoàn thể, đảng viên đối với công tác phát triển đảng viên. Giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức Đoàn Thanh niên về chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên thanh niên ưu tú cho chi bộ để bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng hàng năm. Hàng năm Đảng ủy các xã, phường cũng rà soát, thống kê lại lực lượng đoàn viên thanh niên và quần chúng ưu tú trên địa bàn từng thôn, khu để có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ một cách thiết thực; định kỳ hàng tháng, cùng với việc rà soát nguồn kết nạp đảng, các chi uỷ xem xét lựa chọn những đối tượng tích cực đưa vào nguồn kết nạp. Tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong các trường học, học sinh, sinh viên tốt nghiệp về địa phương; trong lực lượng dân quân, tự vệ để bổ sung cả về số lượng và chất lượng đảng viên cho chi bộ thôn, khu phố và trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp ủy cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Các địa phương phát huy vai trò của hệ thống chính trị, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho chi bộ, bảo đảm chất lượng và số lượng. Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; kịp thời phát hiện những nhân tố mới, tích cực để theo dõi, bồi dưỡng phát triển nhằm tạo nguồn kết nạp Đảng...

Với những giải pháp linh hoạt, phù hợp, sát với thực tiễn ở cơ sở, Đảng bộ TP Móng Cái đang từng bước khắc phục tình trạng “cạn” nguồn kết nạp đảng viên, phấn đấu đến hết năm 2025 toàn Đảng bộ thành phố phát triển đảng viên mới đạt từ 3-3,5% trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ./.

 

 

BL (T/H)