Thái Bình: Tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề bức xúc cán bộ và nhân dân quan tâm

Thứ ba, 10/10/2023 18:28
(ĐCSVN) - 9 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy trong tỉnh Thái Bình đã thực hiện 719/841 cuộc kiểm tra; 450/646 cuộc giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên; Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện 221/307 cuộc kiểm tra, 303/470 cuộc giám sát.

 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý III/2023.

 Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Thái Bình)

Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, Uỷ ban Kiểm tra các cấp tỉnh Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát; chủ động trong xây dựng chương trình, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nội dung kiểm tra, giám sát đã chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

9 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy trong tỉnh đã thực hiện 719/841 cuộc kiểm tra; 450/646 cuộc giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên; Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện 221/307 cuộc kiểm tra, 303/470 cuộc giám sát. Kịp thời xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền. Tập trung chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, vi phạm đã chỉ ra sau các kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp. Việc xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần ổn định tình hình, củng cố và tăng cường niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị toàn ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp và các nhiệm vụ theo chỉ đạo của trung ương bảo đảm thời gian, nội dung, chất lượng, hiệu quả. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, dư luận xã hội quan tâm; việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình, phát hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra sau các kết luận kiểm tra, giám sát. Tổ chức thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý theo kế hoạch. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp bám sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị./.

Đào Quyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực