leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh Hà Nam. Ảnh: Nguyễn Hằng

Sáng 22/10, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

Tham gia hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giới thiệu về một điểm mới; nội dung chính của Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quy định gồm 7 chương 36 điều được sắp xếp lại một cách hệ thống, đồng bộ, logic, khoa học, chặt chẽ, dễ nhớ, dễ tìm kiếm, làm căn cứ để thực hiện. Quy định 22-NQ/TW đã bổ sung một số nguyên tắc, nội dung quan trọng để cụ thể hóa các quy định của Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, về công tác phòng, chống tham nhũng; xác định rõ hơn vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tăng thêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong tình hình mới.

Đáng chú ý, ngoài những nội dung cơ bản, Quy định 22 còn được chỉnh sửa, lược bỏ, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định, quy chế, quy trình về kiểm tra giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cải tiến, đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác KTGS, kỷ luật Đảng bảo đảm khách quan, dân chủ, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, khả thi, khắc phục cơ bản những hạn chế, vướng mắc khi triển khai thực hiện công tác KTGS trong nhiệm kỳ XII, đồng thời đảm bảo việc kỷ luật Đảng nghiêm minh, kịp thời, chính xác.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam Lê Hồng Quân đề nghị, sau hội nghị, các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thường xuyên đến cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nói chung và Quy định 22-QĐ/TW nói riêng bằng những hình thức phù hợp; rà soát, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp, bảo đảm đúng quy định.

Cấp ủy, người đứng đầu các cấp phải đặt đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19./.

N.Hằng (t/h)