Lắng nghe ý kiến, cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ tư, 02/10/2019 20:59
(ĐCSVN) – Đó là đề nghị của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại buổi gặp mặt 50 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ III năm 2019 diễn ra chiều 2/10.

Lãnh đạo Hà Nội sẽ đối thoại với 50 đại biểu tiêu biểu dân tộc thiểu số

Thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Người dân tộc thiểu số được ưu tiên trong tuyển dụng công chức


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội
đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ III. (Ảnh: LN)

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Dân tộc thành phố Nguyễn Tất Vinh cho biết, Đại hội triệu tập 250 đại biểu chính thức, nhưng do điều kiện sức khỏe, một số đại biểu không tham dự được. Số đại biểu tham dự thực tế là 241 người, đại diện cho các thành phần dân tộc trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự Đại hội thực sự là những người tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; trong đó có nhiều người chủ động hiến đất để xây dựng nông thôn mới, chủ động tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, là những tấm gương, những người có uy tín trong cộng đồng...

Mỗi dân tộc thiểu số trên địa bàn Hà Nội có phong tục, tập quán, sắc thái văn hóa riêng; đồng thời cũng kế thừa và chịu ảnh hưởng của văn hóa các dân tộc khác, nhưng tựu chung đều có lòng yêu nước nồng nàn, anh dũng trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất...

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ III. Đây là những cá nhân cố gắng vươn lên, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đề cập đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, đặc biệt là trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản và lâu dài. Nhận thức sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện tốt. Ngoài chính sách chung, thành phố còn có những chính sách đặc thù nhằm quan tâm, tạo điều kiện cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh:LN) 

Bí thư Hoàng Trung Hải cho rằng, với sự quan tâm đó, cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Diện mạo các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô đã thay đổi về cơ bản. 7/14 xã có người dân tộc thiểu số đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 3%; có vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm, cao hơn cả mức bình quân của thành phố... Đây là những kết quả rất đáng vui mừng, là thành quả rất đáng tự hào chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ III năm 2019.

Bí thư Hoàng Trung Hải cũng ghi nhận đánh giá cao UBND thành phố, các cấp, các ngành và Ban Dân tộc thành phố đã bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của đồng bào dân tộc thiểu số để tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố nói chung và các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đồng thời đề nghị UBND thành phố tiếp tục tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu dự Đại hội để làm căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư, xây dựng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục cải thiện đời sống, nâng cao vị thế của đồng bào dân tộc thiểu số…/.

Linh Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực