Những ghi nhận ở Đảng bộ thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình)

Thứ năm, 11/08/2022 10:55
(ĐCSVN) - Những năm qua, tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển của địa phương nhưng với tinh thần đoàn kết cùng với nhiều giải pháp linh hoạt và đồng bộ, thị trấn Hoàn Lão không chỉ giữ vững được nhiều chỉ tiêu quan trọng mà còn đạt được kết quả cao trên nhiều lĩnh vực, Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh.
leftcenterrightdel
Diện mạo mới của thị trấn Hoàn Lão 

Là trung tâm của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thị trấn Hoàn Lão có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển của địa phương nhưng với tinh thần đoàn kết cùng với nhiều giải pháp linh hoạt và đồng bộ, thị trấn Hoàn Lão không chỉ giữ vững được nhiều chỉ tiêu quan trọng mà còn đạt được kết quả cao trên nhiều lĩnh vực, Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ thị trấn Hoàn Lão được sắp xếp lại từ ngày 01/02/2020 trên cơ sở sáp nhập xã Hoàn Trạch vào thị trấn Hoàn Lão. Hiện nay, Đảng bộ có 1.143 đảng viên sinh hoạt tại 30 chi bộ, trong đó: 20 chi bộ khu dân cư, 08 chi bộ trường học, 01 chi bộ y tế, 01 chi bộ công an. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, Đảng bộ thị trấn đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa “về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gắn với phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, phân công các đồng chí đảng ủy viên theo dõi địa bàn, thường xuyên quan tâm, nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng chất lượng, có trách nhiệm với công việc, với nhân dân. Cụ thể, Đảng bộ đã đổi mới cách thức, nội dung sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ, khắc phục những hạn chế của Đảng ủy, chi bộ trong xây dựng các biện pháp để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ cấp trên và cấp mình đề ra; tổ chức thí điểm sinh hoạt chi bộ đặc thù có từ 70 đảng viên trở lên. Đồng thời, chú trọng việc phát huy vai trò của chi bộ trong giáo dục, rèn luyện, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác quản lý đảng viên, đề nghị đưa ra khỏi danh sách những đảng viên không còn đủ tư cách theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Đảng ủy thị trấn đã bám sát Quy chế làm việc, chương trình công tác năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, như: Tổ chức xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị... Đảng ủy đã chú trọng lãnh đạo giải quyết các vấn đề tồn đọng về đất đai, tập trung giải quyết đơn thư, rà soát kiểm kê đất đai; rà soát, hướng dẫn các khoản thu đóng góp của nhân dân.

Một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh đó là thị trấn hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ phải tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm với công việc. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch sắp xếp, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ nhằm tăng cường hoạt động thực tiễn, thường xuyên quản lý, đôn đốc, tạo điều kiện để cán bộ phát huy khả năng, trách nhiệm của cá nhân. Thực hiện đúng quy trình giới thiệu nhân sự để bầu cử các chức danh chủ chốt…

Đi đôi với công tác cán bộ, Đảng bộ thị trấn đã chú trọng phát triển, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong lực lượng đoàn viên, thanh niên để kết nạp vào Đảng. Nhờ đó, tỷ lệ kết nạp đảng viên tăng đều qua hàng năm. Năm 2021 có 17 quần chúng ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Đảng bộ kết nạp thêm 12 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 11 đồng chí. Tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng 4 đợt cho 60 đồng chí; rà soát đề nghị kiểm tra đóng dấu kỹ thuật thẻ đảng viên cho 1.050 đồng chí, đề nghị đổi thẻ đảng viên bị hỏng,... Công tác kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên. Trong năm 2021, UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra định kỳ 04 chi bộ, giám sát 04 chi bộ. Thông qua kiểm tra, giám sát, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ kịp thời chấn chỉnh tác phong sinh hoạt, học tập, nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong cán bộ, đảng viên.

Bằng những giải pháp linh hoạt, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Hoàn Lão nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh; Mặt trận và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm đạt vững mạnh xuất sắc được các cấp khen thưởng. Cán bộ, đảng viên đoàn kết, luôn phát huy được tiềm năng trí tuệ của đội ngũ đảng viên hưu trí, nhân dân đồng thuận, đoàn kết. Đội ngũ cán bộ cốt cán đề cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

Với phương châm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là trung tâm, Đảng ủy thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạotriển khai nhiều giải pháp trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, như: Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình cá lúa; triển khai thực hiện mô hình sản xuất trình diễn giống lúa chất lượng cao 18,5ha; chú trọng chỉ đạo, vận động nông dân tập trung trồng rau, cải tạo vườn tạp. Nhờ đó, năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng tăng cao so cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực năm 2021 đạt 2.454,4 tấn/KH 1.800 tấn, bằng 121,6% so cùng kỳ.

Phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, chất lượng tổng đàn ngày càng cao. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi được triển khai quyết liệt nên tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Nhiều trang trại, gia trại được hình thành và ngày càng phát triển. Trong năm 2021, đã thành lập Tổ hợp tác Bình Minh về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và 02 tổ nghề nghiệp của Hội Nông dân. Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Các ngành nghề truyền thống tiếp tục duy trì cả về quy mô và số lượng. Hiện nay, toàn thị trấn duy trì 59 tổ xây dựng, 135 cơ sở tiểu thủ công nghiệp; có 126 công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân hoạt động ổn định.

Sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, hoạt động thương mại dần được phục hồi. Các công trình được đầu tư thi công trở lại theo kế hoạch đầu tư công năm 2021; đẩy mạnh việc rà soát lại các nguồn vốn để đầu tư tập trung, không dàn trải, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản. Triển khai tuyên truyền tổ chức thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị thị trấn Hoàn Lão; tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hộ gia đình đầu tư phát triển các cơ sở dịch vụ, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2021, đã giải quyết việc làm mới cho 323 lao động, trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 8 người. Tỷ lệ lao động đến độ tuổi được đào tạo là 80%, trong đó đào tạo nghề 60%. Nhờ đó, đời sống của người dân Hoàn Lão ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 58,07 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,75%.

Kinh tế phát triển, đời sống tinh thần của người dân cũng được nâng cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được duy trì và phát triển. Có 19/20 thôn, tiểu khu được huyện công nhận danh hiệu văn hóa năm 2021, 95,2% hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa; 81,4% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 03 năm liên tục giai đoạn 2019 - 2021. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 5%, đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý dạy và học được thực hiện nghiêm túc, tạo bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng ở các cấp. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất của học sinh; phối hợp quản lý đảm bảo an ninh - trật tự trường học, trường học được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Năm 2021, có 02 trường (tiểu học số 1, tiểu học số 3) được công nhận lại chuẩn Quốc gia. Công tác khuyến học được quan tâm chỉ đạo, phát huy tốt vai trò hỗ trợ, khuyến khích sự cố gắng, phấn đấu trong dạy và học của giáo viên và học sinh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Hoàn Lão tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới sáng tạo hơn nữa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

L.A

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực