Ngày 23/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026. Chủ trì buổi lễ các Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nâng cao năng lực công tác của cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và cán bộ trẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam qua đó để tăng cường công tác giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh thiếu niên và nhi đồng.

leftcenterrightdel
 Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Trung ương Đoàn sẽ chủ động cung cấp thông tin cho Đài Tiếng nói Việt Nam về các lĩnh vực, hoạt động nổi bật, hoặc những vấn đề cần thiết phải tăng cường thông tin, truyền thông, tập trung vào các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khát vọng phát triển đất nước; phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; tiên phong trong đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác quốc tế thanh niên; xây dựng Đoàn vững mạnh; hội nhập quốc tế; đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên của Đài Tiếng nói Việt Nam; phối hợp với các đơn vị chức năng của Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng nội dung, kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động cụ thể trong chương trình phối hợp…

Đài Tiếng nói Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động liên quan đến lĩnh vực dành cho thanh thiếu nhi. Hằng năm, xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền dành cho thanh thiếu nhi nhằm bảo đảm tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng, tiếng nói của đoàn viên, thanh niên, trẻ em với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu những gương thanh thiếu nhi tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa thông tin tích cực, câu chuyện đẹp trong tuổi trẻ. Phối hợp vận động lực lượng văn nghệ sĩ, người có uy tín trong giới trẻ hỗ trợ công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi.

Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với các đơn vị của Trung ương Đoàn xây dựng, đổi mới các chương trình về thanh thiếu nhi phù hợp và hấp dẫn công chúng; các phóng sự chuyên đề, chuyên sâu về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng về báo chí, tuyên truyền cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên về phát thanh, truyền hình công tác tại Trung ương Đoàn; cán bộ đoàn làm công tác tuyên truyền của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Tích cực tìm kiếm các nguồn kinh phí xã hội hóa góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông trong lĩnh vực thanh thiếu nhi. Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi trực tuyến, nói chuyện chuyên đề, tập huấn, các chương trình, sự kiện để tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi…

Tại lễ ký kết, Trung ương Đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng 7 lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam” tặng 3 Bí thư Trung ương Đoàn./.

Gia Hưng