Chiều ngày 12/7, tại TP Hà Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang phối hợp với UBND tỉnh, HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giai đoạn năm 2016- 2020; ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trên tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư.

 Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị.

leftcenterrightdel

Đại diện các đơn vị tại Lễ ký kết. (Ảnh: Hoàng Quyên).

Hội nghị đánh giá, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình đã ký kết giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần chỉ đạo tại Quyết định số 221 - QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về việc “Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”. Theo đó, nhiều các sở, ngành cơ quan quản lý nhà nước đã quan tâm, chủ động đề xuất ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên phát triển kinh tế-xã hội; các nội dung ký kết phối hợp tuyên truyền hàng năm được lựa chọn kỹ lưỡng, trọng tâm và triển khai kịp thời. Hình thức phối hợp tuyên truyền có nhiều đổi mới, phù hợp; tích cực biên tập, phát hành tài liệu tuyên truyền; cử báo cáo viên chuyên sâu của ngành tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên; cung cấp thông tin tại hội nghị giao ban báo chí; đăng tải trên Bản tin thông báo nội bộ; nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội…Qua đó, góp phần quan trọng đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh kịp thời nắm bắt và giải quyết những nguyện vọng, vướng mắc, bức xúc của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhận thức, hành động, tạo môi trường thuận lợi thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 5 năm qua.

 Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các cơ quan quản lý nhà nước thời gian tới cần nhận thức rõ sự cần thiết của công tác phối hợp, tiếp tục chủ động đề xuất nội dung, kế hoạch hàng năm phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết; mỗi sở, ngành cần giao 01 đồng chí lãnh đạo sở, ngành trực tiếp phục trách công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; giao 1 đơn vị trực thuộc cụ thể để tham mưu triển khai thực hiện các nội dung phối hợp đã ký kết với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ưu tiên dành nguồn kinh phí cần thiết để triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tích cực chuyển đổi số trong công triển khai thực hiện công tác phối hợp…

 Hội nghị đã tiến hành triển khai thực hiện ký kết các Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Giang, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà,Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, Thường trực HĐND, UBND tỉnh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc đề xuất nội dung phối hợp và tổ chức ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp hàng năm hoặc giai đoạn với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm của nhân dân.

 Đồng thời, các bên ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp cần tăng cường công tác thông tin 2 chiều để triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, nhất là những vấn đề nóng, vụ việc dư luận xã hội quan tâm, bức xúc càng cần thiết phải có thông tin nhanh, chính xác, để có giải pháp kịp thời, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và trong thực thi pháp luật…

 Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã trao tặng 19 bằng khen cho tập thể, cá nhân về những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2016-2020./.

Hoàng Quyên - T.Q