Bình Dương: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện nghị quyết

Thứ bảy, 23/03/2024 10:05
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ngày 22/3, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2024.
Toàn cảnh Hội nghị 

Với chuyên đề Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân” trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến 11 điểm cầu cấp huyện và 93 điểm cầu cấp xã trong toàn tỉnh với hơn 13.500 cán bộ, đảng viên tham gia.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II triển khai chuyên đề năm 2024.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng triển khai nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về “ý Đảng, lòng dân”; quan điểm của Đảng ta về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân”; TS. Nguyễn Hoàng Thao triển khai nội dung: Tỉnh Bình Dương vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân”.  

 PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II triển khai nội dung tại Hội nghị 

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy Bình Dương đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân” trên địa bàn tỉnh Bình Dương với chủ trương “tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". Bình Dương luôn xác định đây là nhiệm vụ then chốt, gắn bó chặt chẽ với mục tiêu củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và cũng là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Hoàng Thao cũng khẳng định, Đảng bộ tỉnh Bình Dương luôn nhất quán chủ trương phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. Mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đặt ra là: Luôn lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường các chính sách mang tính nhân văn bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

TS. Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy triển khai nội dung: Tỉnh Bình Dương vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân”  

Đặc biệt, “ý Đảng, lòng dân” đã được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, tỉnh Bình Dương đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Thực tế đã cho thấy, các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương luôn hướng tới mục tiêu không ngừng “nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. Lấy người dân làm trung tâm trong hoạch định chủ trương, chính sách, làm cho người dân được thụ hưởng những thành quả của sự phát triển. Để thúc đẩy kinh tế phát triển, Bình Dương đã đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Đặc biệt, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng từ những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có nhiều cuộc gặp gỡ tiếp xúc lắng nghe doanh nghiệp, đồng thời cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn sớm ổn định và có mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn duy trì ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Năm 2023, quy mô GRDP của tỉnh đã tăng hơn 117 lần so với năm 1997 (Năm 1997 tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ sở chia tách tỉnh Sông Bé); thu nhập bình quân đầu người đạt 172 triệu đồng, tăng hơn 29 lần so với năm 1997. Những năm vừa qua, Bình Dương là địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Song hành với phát triển kinh tế, tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Trong 27 năm qua, mức đầu tư của tỉnh cho các lĩnh vực xã hội ngày càng tăng, luôn chiếm hơn 20% vốn ngân sách của địa phương. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, Bình Dương còn trở thành địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Có thể thấy, những thành quả hôm nay của tỉnh Bình Dương chính là kết tinh của những tâm huyết, sáng tạo, là quá trình đoàn kết, đồng lòng, không ngừng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để tiếp tục xây dựng và phát triển Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và thật sự là nơi đáng sống.

Được biết, sau khi học tập, quán triệt các nội dung trong chuyên đề năm 2024, cấp ủy các cấp chỉ đạo, hướng dẫn tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó xác định rõ nội dung học tập bám sát nội dung chuyên đề năm 2024; “làm theo” gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chọn một số nội dung cụ thể gắn với chuyên đề năm 2024 đăng ký thực hiện gửi chi ủy chi bộ hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác, sinh hoạt trước 30/4/2024, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ, đảng bộ cơ sở hoặc thủ trưởng đơn vị.

 

V.Lê - M.Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực