Bình Phước: Nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2023-2030

Thứ bảy, 23/09/2023 19:39
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Mục tiêu chung của đề án là xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ, thu hút và trọng dụng tài năng trẻ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó vừa chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học - kỹ thuật - công nghệ, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bình Phước.
 Một trong những nội dung Đề án  là chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học - kỹ thuật - công nghệ. (Ảnh minh họa: An Nhiên)

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thu hút nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Mục tiêu chung của đề án là xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ, thu hút và trọng dụng tài năng trẻ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó vừa chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học - kỹ thuật - công nghệ. Tập trung cho những ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, có vai trò quyết định, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhanh và bền vững, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trẻ; chú trọng thực hiện các cơ chế, chính sách để phát triển tài năng trẻ; người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực tỉnh Bình Phước có nhu cầu; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện công tác tạo nguồn cán bộ trẻ, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trong đó vừa chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực còn thiếu để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị của tỉnh…

Đề án cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể: Triển khai, phổ biến chương trình đến 100% số học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh có tài năng, đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên trong các năm học tiếp theo. Phấn đấu mỗi năm có sinh viên, học viên có tài năng, đạt tiêu chuẩn tuyển chọn của Chương trình đăng ký nguyện vọng làm việc tại các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh sau khi tốt nghiệp đại học, sau đại học. Đồng thời phấn đấu mỗi năm, lựa chọn cán bộ, công chức trẻ có năng lực và tiềm năng phát triển tham gia bồi dưỡng tạo nguồn lãnh đạo cho tương lai.

Để đạt được mục tiêu đề ra, đề án đưa ra một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung hoàn thiện các quy định, quy chế và xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện đề án. Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ. Rà soát, xây dựng các chính sách về thu hút, phát triển tài năng trẻ và tạo nguồn lãnh đạo tương lai của tỉnh; tập trung xây dựng tiêu chí cụ thể và quy trình tuyển chọn tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của tỉnh./.

An Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực