Bộ Giao thông Vận tải thực hiện nghiêm công tác an ninh - quốc phòng

Thứ tư, 29/03/2023 21:57
(ĐCSVN) – Qua 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh.
leftcenterrightdel
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phát biểu chỉ đạo.

Chiều 29/3, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, đại diện các đơn vị thuộc Bộ GTVT.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã trình bày tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT. Theo đó, qua 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh. Đồng thời, đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế nhằm tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cấp ủy chính quyền các địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ phát triển GTVT với quốc phòng, an ninh theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Công tác quốc phòng, an ninh của Bộ GTVT đã từng bước đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu là thành viên Ban cán sự Đảng, các đơn vị thuộc Bộ GTVT đã trình bày tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,  đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI là Nghị quyết thứ hai về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc sau 10 năm tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã đưa ra mục tiêu chung, 5 mục tiêu cụ thể, 7 quan điểm, 3 phương châm chỉ đạo và 6 nhiệm vụ giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực bao gồm: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền. Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ tranh nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Ban chỉ đạo, Bộ trưởng Tô Lâm đã biểu dương những thành tích, kết quả mà Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Đại tướng Tô Lâm cảm ơn sự phối hợp của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp trong thời gian tới.

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ GTVT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân ủy Trung ương (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu tổng kết và đề xuất ban hành Nghị quyết mới để trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, trọng tâm là đề xuất các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; bảo đảm phát huy mạnh mẽ thế và lực sau 35 năm đổi mới; tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức; đưa đất nước phát triển hùng cường, có vai trò, vị thế cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu có các giải pháp cụ thể tạo chuyển biến mạnh mẽ trong khâu tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Có các chủ trương, giải pháp cụ thể phát triển giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vùng trời, vùng biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh 5 lĩnh vực giao thông vận tải, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ, khai thác thời cơ, nguồn lực bên ngoài để thu hút đầu tư phát triển giao thông vận tải, phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước./.

Tin, ảnh: KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực