Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TA)

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Một số địa phương đã nối đường truyền tới cấp huyện và cấp xã.

Các đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; tổng biên tập các báo Đảng địa phương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và báo cáo viên cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

PGS.TS Bùi Đình Phong giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị. (Ảnh:TA)

Theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, mục đích, yêu cầu của việc học tập chuyên đề năm 2019 là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Hướng dẫn nêu rõ, sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên…/.

Trung Anh