Tham dự hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối và các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Sơn Minh Thắng trao Bằng khen
 cho các Đảng bộ cơ sở xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW. Ảnh: HM

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 2 năm qua, Đảng ủy Khối và các Đảng bộ trực thuộc tích cực, chủ động phát huy những ưu thế của Đảng bộ để triển khai Chỉ thị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có nhiều sáng tạo, sâu sát và cụ thể trong triển khai thực hiện Chỉ thị phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối. Đảng ủy Khối đã xác định 4 nội dung đột phá, như: ban hành các chỉ thị, nghị quyết để tập trung lãnh đạo làm chuyển biến có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XI) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…; Tổ chức các hội thảo, hội nghị thông tin chuyên đề và ban hành chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.... Từ sự nghiêm túc, khẩn trương, chủ động và sáng tạo trong công tác chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Khối, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt đẹp, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò nêu gương của bí thư cấp ủy, đảng viên giữ cương vị người đứng đầu ở các cơ quan Trung ương.

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối, nhất là cấp cơ sở đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách nghiêm túc, toàn diện, với hình thức học tập đa dạng như: phân công nhiệm vụ cho đảng viên chuẩn bị chuyên đề, chi bộ thảo luận; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hoạt động về nguồn, báo công với Bác, chọn nội dung để đăng ký học tập và làm theo gương Bác… Vì vậy, đã tạo sức lan tỏa rộng rãi và thiết thực, hạn chế được sự rập khuôn, máy móc, chung chung và hình thức trong triển khai Chỉ thị 05-CT/TW.

Để có được những thành công bước đầu trong thực hiện Chỉ thị, thời gian qua, bên cạnh việc thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Khối cũng đã chú trọng công tác thi đua, khen thưởng; nêu gương và tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu. Đảng ủy Khối đã có nhiều hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên hàng năm theo quy định, Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng 125 bí thư chi bộ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục thực hiện 4 nội dung đột phá trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII); Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, trong việc học tập và làm theo Bác cũng còn nhiều vấn đề phải suy nghĩ. Ở nhiều nơi, việc triển khai xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân ở một số chi bộ còn lúng túng; nội dung làm theo còn chung chung, chưa cụ thể; công tác tuyên truyền những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng. Ngoài ra, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác chưa trở thành công việc hàng ngày, chưa thấm đẫm vào tư tưởng, tình cảm của một bộ phận đảng viên. Chính vì vậy, trong những năm qua, chất lượng tham mưu chiến lược của cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ quan Trung ương còn có mặt hạn chế, một số chủ trương, chính sách chưa đi vào cuộc sống, chưa hợp lòng dân; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương, trong đó có cả cán bộ, đảng viên có chức vụ cao không gương mẫu, thậm chí có sai phạm nghiêm trọng làm suy giảm lòng tin của dân với Đảng.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng thẳng thắn nhìn nhận, khắc phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị thời gian qua, tập trung triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: HM

Nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong báo cáo đã nêu, đồng chí Võ Văn Thưởng gợi ý thêm một số nội dung để Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, Đảng ủy Khối tiếp tục gắn nội dung học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương với chương trình công tác của Đảng ủy Khối, với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và với từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối. Mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Bởi vì chúng ta học tập và làm theo Bác thực chất là để sống tốt hơn với mình, với gia đình, bạn bè, đồng chí; làm tốt hơn vai trò của người công dân, người cán bộ, công chức, viên chức, người đảng viên để làm việc hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: trong điều kiện ngày nay, đất nước hội nhập ngày càng sâu hơn với thế giới. Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là năng lực cầm quyền của Đảng, ngày càng cao; nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, công chức các cơ quan Trung ương cũng đặt ra yêu cầu ngày càng lớn. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác phải đi liền với học Bác về phương pháp tư duy và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.

Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc cần đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong báo cáo và tập trung chỉ đạo khắc phục cho được những hạn chế đó. “Chúng ta cần tập trung giúp đỡ, hướng dẫn những đơn vị yếu kém, nhất là những đơn vị có vụ việc nổi cộm, tồn đọng, bức xúc kéo dài. Tìm hiểu kỹ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan là gì? Chúng ta có chia sẻ, có giúp đỡ nhưng nhất định cũng phải làm rõ trách nhiệm thuộc về ai? Ở những nơi đó, tổ chức đảng, cấp ủy và người đứng đầu, dù bất luận như thế nào cũng không thể vô can”. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có sức lan tỏa, Đảng ủy Khối cần sử dụng đồng bộ và tổng hợp các giải pháp như: tuyên truyền, giáo dục, hội thảo khoa học, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, đăng ký làm theo Bác, thi đua, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; đặc biệt là sự nêu gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Cần làm thực chất, không chạy theo số lượng, không chạy theo thành tích, phong trào. Các nội dung hội thảo, tọa đàm phải gắn với thực tế của cơ quan, đơn vị; việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên để biến thành động cơ hành động của mỗi người.

Mặt khác, mỗi cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị không những là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác mà còn phải thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm hàng ngày của cán bộ, đảng viên, đạt hiệu quả thiết thực. Đây là yêu cầu của Đảng và mong mỏi của nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng, phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sẽ làm tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trong Đảng bộ Khối ngày càng có nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và toàn quốc.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng 13 đảng bộ cơ sở tiêu biểu, điển hình ở các cơ quan Trung ương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Hoàng Mẫn