"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

Thứ năm, 08/03/2018 21:27
(ĐCSVN) - Để triển khai nội dung các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác Dân vận, các cấp ủy đảng cần tập trung quán triệt theo quan điểm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; đồng thời tập trung vào nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).
Đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương tại Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương liên quan đến công tác Dân vận cho đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, Ban Dân vận tỉnh, thành ủy 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, diễn ra tại Đà Nẵng sáng 8/3.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, các văn bản của Đảng vừa mới ban hành, triển khai đều là những vấn đề quan trọng, liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Trong đó, việc vận động người dân tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề theo hướng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” sẽ góp phần tạo nên sự đồng bộ trong nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Do đó, sau Hội nghị lần này, các cấp ủy đảng cần tập trung quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác Dân vận theo quan điểm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra; đồng thời tập trung vào nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Cạnh đó, cần thống nhất nhận thức trong công tác triển khai các văn bản của Trung ương quy định, hướng dẫn; cần ghi nhận và xử lý kịp thời những vấn đề của người dân phản ánh theo đúng quy định; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngay trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương quán triệt, triển khai các văn bản: Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Tin, ảnh: Đình Tăng

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực