Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XIII của Đảng

Thứ năm, 13/01/2022 18:09
(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh yêu cầu các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng xác định.

Ngày 13/01, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 25 điểm cầu. 

Năm 2021, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng được các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục thực hiện toàn diện, đồng bộ; chú trọng triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực; gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt, thiết thực tạo chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng bộ. 

Đảng uỷ Khối đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt khối lượng lớn nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng, hoàn thành một số Đề án trọng tâm về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối và đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã được ban hành.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trong năm, Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 03 đảng bộ thuộc Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; kết nạp 3.034 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 104,5% kế hoạch. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định. Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo quy trình quy định...

Đáng chú ý, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với các đợt giãn cách xã hội liên tiếp đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối; Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối đẩy mạnh triển khai các giải pháp “Vừa phòng chống dịch - vừa sản xuất kinh doanh” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước, đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của toàn Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, mà không cần điều chỉnh kế hoạch, tăng cao so với năm 2020, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước; đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập cho người lao động. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương  Trần Tuấn Anh ghi nhận, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch, hạn chế tối đa thiệt hại trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, tích cực chung tay cùng cả nước tham gia phòng chống dịch và các chính sách an sinh - xã hội với nhiều sáng kiến, việc làm cụ thể, thiết thực, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. 

Năm 2022, dịch bệnh  vẫn còn diễn biến phức tạp, tiếp tục kéo dài và khó kiểm soát. Kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng trở lại nhưng chưa thực sự vững chắc. Trong nước, kinh tế - xã hội cả nước đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Trần Tuấn Anh gợi ý, các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc các diễn biến của tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chủng mới để kịp thời có biện pháp ứng phó phù hợp, thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu năm 2022. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đề cao tính tự giác, tích cực, chủ động của cán bộ, công chức, người lao động trong phòng, chống dịch. 

leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân thuộc Đảng ủy Khối 

Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang trong xử lý các vụ việc. 

Cùng với đó, Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, đóng góp chính và chủ yếu trong việc phát triển Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số. Tiếp tục bảo đảm thu nhập, việc làm cho cán bộ, công chức, người lao động; tích cực thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Quan tâm hơn nữa đến xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn.

Các cấp ủy đảng thuộc Khối cần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng xác định, bảo đảm ổn định vững chắc hơn, kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ xử lý nhanh, dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, điểm nghẽn trong quá trình phát triển sản xuất - kinh doanh.

Năm 2021, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng, vượt 43,5% so với kế hoạch và tăng 8% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 157,9 nghìn tỷ đồng, vượt 43% so với kế hoạch và tăng 27,2% so với năm 2020; nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 212,8 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch và bằng 96,6% so với năm 2020. 

Các doanh nghiệp trong Khối đã đóng góp tích cực công tác an sinh xã hội với tổng số tiền thực hiện trên 2,8 nghìn tỷ đồng, thực hiện Nghị quyết 30a với số tiền 66,25 tỷ đồng; tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước, hỗ trợ bằng tiền, hiện vật khác và các sản phẩm, dịch vụ quy đổi thành tiền hỗ trợ hoạt động phòng chống dịch của cả nước là 32.188 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ Vắc-xin với số tiền 3.177 tỷ đồng. 

Phấn đấu năm 2022, về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%; kết nạp 2.800 đảng viên.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: 100% các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do các cơ quan chủ quản giao.


Minh Châu
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực