(ĐCSVN)Ngày 09/1, Đảng ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đối tượng là sinh viên dân sự.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2010) nhằm động viên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên là sinh viên tích cực phấn đấu hơn nữa trong học tập, rèn luyện và công tác.

   

Những năm qua, phát triển Đảng luôn là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự. Trong đó, phát triển Đảng cho đối tượng là sinh viên dân sự được Thường vụ Đảng ủy Học viện quan tâm bởi đào tạo sinh viên dân sự là một nhiệm vụ quan trọng của Học viện.

Ngày hôm nay, 25 sinh viên thuộc 6 khoa Điện tử viễn thông, Cơ khí, Động lực, Kỹ thuật điều khiển, Công nghệ thông tin và Xây dựng cầu đường đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Được biết, từ khi bắt đầu tuyển sinh sinh viên dân sự (năm 2002), sau 3 năm học tập, rèn luyện, vào năm 2005, những sinh viên dân sự đầu tiên đã được kết nạp Đảng. Đến nay, đã có 147 sinh viên dân sự vào Đảng tại Học viện.