Tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Ảnh HM

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định: Sau 15 năm thực hiện, Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị đã đi vào cuộc sống, trở thành động lực quan trọng làm thay đổi đời sống kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của cả vùng trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn duy trì ở mức cao, bình quân giai đoạn 2004 - 2018 11,67%/năm; cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch rõ nét, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ ngày càng tăng; thu ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn đều vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao và của tỉnh đề ra; chi ngân sách đã đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2004 – 2018 đạt 201.085 tỷ đồng. 

Hệ thống đường giao thông được ưu tiên đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Hạ tầng cung cấp điện, năng lượng được ưu tiên đầu tư đồng bộ, đến nay có 164/164 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia; tỷ lệ số thôn bản có lưới điện quốc gia đạt 93,1%, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới từ các nguồn đạt 95,9%. Di sản văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, giảm nghèo bền vững. Quy mô, mạng lưới giáo dục đào tạo phát triển mạnh, chất lượng được nâng lên rõ rệt; cơ sở vật chất trường, lớp học, nhà công vụ, nhà ở bán trú được quan tâm đầu tư. Các cơ sở dạy nghề được mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng theo hướng xã hội hóa. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2018 là 61,4%; trong đó đào tạo nghề 50,32%. Môi trường sinh thái ngày càng được coi trọng và bảo vệ; các cơ chế, chính sách, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội thường xuyên được rà soát, bổ sung nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế.

Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; hoạt động đối ngoại thu được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đến hết năm 2018, các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết 37 cơ bản được thực hiện đạt và vượt kế hoạch: Thu nhập bình quân trên địa bàn tỉnh đạt 60 triệu đồng/người/năm, gấp 1,3 lần so với chỉ tiêu đặt ra đến năm 2020 (2.000 USD/người/năm) và bằng 102% GDP bình quân cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 5% - 7% (hết năm 2018 còn 16,25%); đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, khu vực đô thị, nông thôn và vùng cao ngày càng đổi mới và phát triển.

Tuy nhiên sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 37, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số chỉ tiêu đến nay chưa đạt so với mục tiêu Nghị quyết  đến năm 2020 như: Tỷ lệ xã có bác sĩ mới đạt 40% (mục tiêu là 60-70%); Tỉ lệ trạm y tế xã, cơ sở phòng khám đa khoa khu vực được chuẩn hóa đạt 84,1% (mục tiêu là 100%); tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% (theo mục tiêu là trên 65%). Vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, yếu kém như: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; sản phẩm sản xuất nông nghiệp chưa tạo thành vùng hàng hóa, sản lượng chưa nhiều;  sản xuất công nghiệp chưa ổn định; sức cạnh tranh của hàng hóa còn hạn chế; nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận về công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị và đề xuất một số kiến nghị và giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ trị, nhất là trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị,  công tác bồi dưỡng cán bộ cơ sở; quản lý thu – chi ngân sách, phát triển giáo dục đào tạo, công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả trong thực hiện Nghị quyết số 37 của tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, tỉnh cần chú trọng yếu tố bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội; cần phát huy ưu thế về hạ tầng; cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải cách hành chính; chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao. Quá trình triển khai Nghị quyết số 37 trong thời gian tới cần kịp thời tổng hợp các hạn chế, khó khăn để báo cáo Bộ Chính trị có chỉ đạo phù hợp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh – Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đây là Nghị quyết rất quan trọng đối với các tỉnh Trung du và miền núi phía bắc, đặc biệt là tỉnh Lào Cai. Nghị quyết 37 đã đi vào cuộc sống của Lào Cai, trở thành động lực quan trọng làm thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của cả vùng trung dung và miền núi Bắc Bộ nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Lào Cai là tỉnh phát triển khá của cả nước, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Lào Cai cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại, là một trong những tỉnh dẫn đầu trong khu vực Trung du miền núi Bắc bộ; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới tỉnh tiếp tục tập trung tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; coi trọng bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh; không ngừng đẩy mạnh xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, ngành, địa phương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tặng bằng khen cho 28 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị./.

Nguyễn Thị Hồng Minh