Lấy ý kiến vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Chủ nhật, 04/06/2023 20:48
(ĐCSVN) - Mỗi kỳ đại hội công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam đều được quan tâm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn lịch sử cũng như phù hợp với các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đó là ý kiến của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Hội thảo lấy ý kiến nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) diễn ra ngày 4/6 tại Hà Nội.

Theo bà Cù Thị Hậu, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cần có chiến lược đối với đội ngũ công đoàn để đảm đương nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong bối cảnh tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp ra đời.

Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Cù Thị Hậu phát biểu tại hội thảo

"Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở rất quan trọng bởi cấp cơ sở nắm bắt được trực tiếp người lao động nghĩ gì, muốn gì, làm gì.  Nếu cán bộ công đoàn cơ sở không có năng lực, nhiệt tình, sâu sát thì công đoàn sẽ không thu hút được người lao động", nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ đồng thời mong muốn Điều lệ Công đoàn Việt Nam cần nêu rõ nội dung đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn xuất thân từ công nhân để đảm nhận các nhiệm vụ tại cơ sở.

Nhấn mạnh Đại hội XIII của Đảng chủ trương xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hoàng Minh Chúc cho rằng, để triển khai thực hiện có hiệu quả thì Công đoàn Việt Nam cần lượng hóa việc thực hiện để ghi vào nhiệm vụ người đoàn viên và cán bộ công đoàn, các cấp công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, mỗi kỳ đại hội công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam đều được quan tâm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn lịch sử cũng như phù hợp với các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quá trình thực hiện các quy định của điều lệ đã phát huy tác dụng ở các cấp công đoàn, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Quang cảnh hội thảo 

Trước nhiều yêu cầu mới, nhất là nhu cầu, nguyện vọng cao hơn của đoàn viên, người lao động; với khát vọng phát triển đất nước hùng cường; hội nhập quốc tế ngày càng sôi động, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, đường lối chính sách pháp luật để thể chế hoá, cụ thể hoá cho phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, trong đó có nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức công đoàn, đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

“Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 02 với những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể để đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động 2019 đã quy định hành lang pháp lý cho phép tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp thành lập và hoạt động độc lập bên cạnh tổ chức Công đoàn Việt Nam; nhiều vấn đề mới nảy sinh trong quá trình phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Những vấn đề chưa có tiền lệ đối với tổ chức Công đoàn cần nghiên cứu, cụ thể hoá để đưa vào Điều lệ sửa đổi, bổ sung trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam", Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nói.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực