leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ngày 25/8, đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 236 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.000 đảng viên trong Đảng bộ.

Các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới huyện Thanh Hà tiếp tục phát huy thế mạnh, phát triển vùng cây ăn quả nổi tiếng như vải, ổi, bưởi.

Huyện cần tập trung rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch một số vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp tập trung, trọng tâm, trọng điểm, phải khoanh vùng bảo vệ, nhất là đối với diện tích vải thiều để có điều kiện sản xuất theo hướng công nghệ cao, sạch, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Xác định diện tích vùng trồng bưởi, ổi gắn với nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm. Mở rộng các loại hình dịch vụ, du lịch miệt vườn, du lịch sông Hương. Nâng tầm sản xuất, tạo ra vùng sản xuất rươi, cáy tập trung có thương hiệu đặc sản riêng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của huyện và của xã theo hướng đồng bộ, hiện đại làm thay đổi cuộc sống của người dân. Huyện tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với tỉnh, có cơ chế, điều kiện thuận lợi, hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư thực hiện dự án du lịch sinh thái sông Hương.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thanh Hà cần khai thác, sử dụng có hiệu quả các cụm công nghiệp đã được quy hoạch, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề để thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Để tạo nét riêng biệt, phù hợp với điều kiện của huyện, sẽ không phát triển thêm các dự án phát triển công nghiệp mà cần ưu tiên cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghệ chế biến sau thu hoạch. Bên cạnh đó, huyện cần quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên các tuyến đường tỉnh, đường nối với thành phố Hải Phòng, coi đây là điều kiện quan trọng để Thanh Hà bứt phá phát triển nhanh hơn nữa trong 5-10 năm tới.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Đảng bộ huyện Thanh Hà tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy tính ổn định và đoàn kết, dân chủ trên các lĩnh vực.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng chi bộ các thôn, khu dân cư, cùng với phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. Quan tâm công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, tinh thần tự giác, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí cho rằng, để đủ tiêu chí đạt đô thị loại IV và trở thành thị xã, huyện cần tập trung chỉnh trang, nâng cấp thị trấn Thanh Hà để tạo sự lan tỏa và hình thành các thị tứ, cũng như có giải pháp quyết liệt.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới ra mắt Đại hội. 

Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục. Tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để tạo ra sức mạnh nội sinh trong xây dựng Đảng bộ phát triển toàn diện. Thực hiện tốt các chính sách, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; coi trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay.

Nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh thông, thạo việc và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần phải sâu sát thực tế, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng sát dân, gần dân; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh; xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, xã, thị trấn vững mạnh. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, quyết tâm xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Tại Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kỳ 2015-  2020, xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, đại hội đã tiến hành bầu một lần đủ số lượng 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu tập trung cao, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần.

Tại đại hội, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh từ ngày 26/8/2020 và giới thiệu để Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương cử tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 18 người và 2 đại biểu dự khuyết.

leftcenterrightdel
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ngay sau phiên bế mạc đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà khóa XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Trịnh Văn Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXIV, Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Hà khóa XXV; đồng chí Phạm Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXV.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy gồm 6 ủy viên; bầu đồng chí Ngô Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXIV là Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXV./.

Nhóm PV