Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

62/67 đảng bộ đã hoàn thành 100% việc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Tháng 8/2020, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp, vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đã hoàn thành 12 đoàn công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW theo Kế hoạch. Kịp thời tổng hợp kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Đến ngày 31/8/2020, cả nước đã tổ chức 1.298/1.311, đạt 99,0%; trong đó 62/67 đảng bộ  đã hoàn thành 100% việc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, một số địa phương như: Hà Nội, Thừa Thiên - Huế,  Đà Nẵng, Quảng Nam,... đã khắc phục khó khăn, hoàn thành đại hội trước tiến độ yêu cầu.

Tham mưu chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đến ngày 31/8/2020, đã có 34/67 đảng bộ hoàn thiện các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội báo cáo Bộ Chính trị. Hoàn thành việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định, hạn chế tối đa việc chạy chức, chạy quyền.

Đã phát hiện sớm, xử lý quyết liệt, giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, phát sinh trong công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội. Kịp thời có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ, nhất là nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, trọng tâm là nắm tình hình chính trị hiện nay. Đã hoàn thành việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị các nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 50 trường hợp diện Trung ương quản lý và nhiều lượt cán bộ các cấp.

Hoàn thành đề án “Rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và xây dựng bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị” đúng tiến độ, có chất lượng để báo cáo Bộ Chính trị. Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng, các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ báo cáo cấp có thẩm quyền từ nay đến hết tháng 9/2020.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với việc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tập trung công tác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại điểm cầu chính. 

Tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, cải cách hành chính để xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh. Duy trì nền nếp giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng, chung tay tháo gỡ 32 đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cách làm hay, mô hình mới” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng với các hoạt động đa dạng, phong phú như: Tây Ninh thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Cần Thơ triển khai Đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên”; Nghệ An tham mưu cấp ủy Đề án ứng dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; Bình Dương triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin về phần mềm “Cơ sở dữ liệu dùng chung”,“Cung cấp thông tin lãnh đạo quản lý BDU-News”,…góp phần thuận tiện quản lý, điều hành, cập nhật và khai thác thông tin, tiết kiệm thời gian, nhân lực và bảo mật thông tin.

Thấm nhuần sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn cán bộ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, đồng chí đã quán triệt lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác nhân sự đại hội: “Trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, cần thấm nhuần sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt, hoặc kém”. Do đó, từng cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cần nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong công tác lựa chọn nhân sự cấp ủy; bảo đảm đúng quy định, thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, minh bạch, khách quan. Đối với những việc khó, phức tạp, nhạy cảm phải thực hiện nhất quán, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số. Không hợp thức hóa quy trình nhân sự để thực hiện ý đồ cá nhân. Phải nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập, nhất là các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhân sự, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý”.

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, thời gian tới, toàn Ngành cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; có những giải pháp kịp thời, hiệu quả; vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, vừa tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra. Trước mắt, quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tham mưu chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ các hội nghị Trung ương và hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp từ nay đến hết quý III-2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Hoàn thiện Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại điểm cầu Thành phố Hà Nội. 

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu, thực hiện nghiêm túc Quy định số 205 của Bộ Chính trị để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...; cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch tìm cách phá hoại, chia rẽ, gây rối nội bộ.

Cùng với đó, cần nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay; có kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp trong điều kiện phải phòng, chống dịch COVID-19 gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo khí thế cho việc hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, để đại hội Đảng thực sự là ngày hội của toàn Đảng và toàn dân.

Tích cực triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2020), bảo đảm ý nghĩa, trang trọng, lan tỏa. Tham mưu chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm 2020; giải pháp  nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020./.

Tin, ảnh: Hiền Hòa