leftcenterrightdel
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận phiên họp. 

Chiều 13/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 01-Ctr/TU của Thành uỷ khoá XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” chủ trì phiên họp quý II/2021.

Tham dự hội nghị có các Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025" được Thành ủy Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu, sớm ban hành, triển khai với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Sau hơn 3 tháng kể từ khi được chính thức ban hành, chương trình đã góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Trong đó, nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt sau bầu cử được thực hiện đúng tiến độ và các quy định, cơ bản đảm bảo theo phương án nhân sự được phê duyệt. Thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ được chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định, đảm bảo đủ điều kiện chính thức thực hiện từ 1/7/2021.

6 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã kết nạp được 4.706 đảng viên (đạt 48,3% kế hoạch); thành lập được 26/67 tổ chức đảng (đạt 37,14%) với 306/443 đảng viên (đạt 69,07%9). Hoàn thành việc tổng kết Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019 của Thành ủy về sắp xếp bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, cơ bản mỗi xã, phường, thị trấn đã bố trí tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm 10 chức danh, giảm 3.314 người; thôn, tổ dân phố bố trí 2 người đảm nhiệm 3 chức danh, giảm 11.269 người

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ủy ban kiểm tra cấp dưới kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 59 tổ chức Đảng và 76 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 40 tổ chức đảng, 57 đảng viên có vi phạm và phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 23 đảng viên. Giám sát chuyên đề đối với 339 tổ chức đảng và 273 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 5 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 724 đảng viên.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo theo đúng lộ trình, kế hoạch. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của TP xếp thứ 9/63. Đây là năm thứ 3 liên tiếp TP Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI và tăng 15 bậc so với năm 2015, thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong kết quả thực hiện chương trình; qua đó nhấn mạnh, phải tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ các cấp, tạo thống nhất từ nhận thức đến hành động về tinh thần phục vụ; tạo chuyển biến mạnh về các chỉ số năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị, cải cách hành chính...

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định Chương trình số 01-CTr/TU có ý nghĩa “xương sống”, bao trùm các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Do đó, đồng chí đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhận thức sâu sắc yêu cầu Hà Nội phải gương mẫu, đi đầu; nên làm gì cũng phải cố gắng đạt kết quả tốt nhất, cao hơn nơi khác, từ đó đề cao trách nhiệm từng cá nhân, tập thể trong thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính theo nội dung Chương trình đã đề ra. Cụ thể, các cấp ủy làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trọng tâm nhiệm vụ thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU trong 6 tháng cuối năm 2021 là sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị gắn với những con người cụ thể, công việc cụ thể; rà soát chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, không để có khoảng trống quản lý nhà nước. Đồng chí đề nghị thực hiện trước tại Văn phòng UBND thành phố để làm mẫu, từ đó triển khai rộng trong toàn hệ thống, đồng bộ cả khối chính quyền và khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể. Đây là nhiệm vụ quan trọng, phải được tập trung hoàn thành trong năm 2021 để tạo bước chuyển biến trong 4 năm còn lại của nhiệm kỳ.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13-5-2021 của Thành ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; xây dựng Đề án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng lưu ý, triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh chính trị các sự kiện. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp; không để phát sinh thành “điểm nóng”. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại, trao đổi, tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh của người dân, tạo đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố…/.

Tin, ảnh: Trọng Toàn