leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì Hội nghị  

Chiều ngày 24/6, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ta tới Đảng Cánh tả Đức.

Chủ trì hội nghị về phía Đảng Cánh tả Đức có hai đồng chí đồng Chủ tịch Đảng, bà Gia-nin Vít-xlơ và bà Xu-gian-nơ Hen-ních Ve-giô. Đại diện lãnh đạo một số cơ quan trung ương của Việt Nam và các thành viên ban lãnh đạo Đảng Cánh tả Đức, Viện Rô-da Lúc-xem-buốc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ cùng tham dự hội nghị. Đảng Cánh tả Đức là một trong số những đảng có vị trí quan trọng trong đời sống chính trị Đức.

Tại Hội nghị, thay mặt Trung ương Đảng ta, đồng chí Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta, những nội dung chính của văn kiện Đại hội và phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; đồng chí Lê Hoài Trung đã giới thiệu bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ  nghĩa xã hội ở Việt Nam” và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân dịp 131 năm ngày sinh của Người.

leftcenterrightdel
Nguồn: VTV 

Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Đức - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, mong muốn quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức sẽ góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Đức phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả; đề nghị Đảng Cánh tả Đức ủng hộ quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU trong đó có Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Thay mặt Đảng Cánh tả Đức, bà Gia-nin Vít-xlơ và bà Xu-gian-nơ Hen-ních Ve-giô chúc mừng kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu và tầm nhìn phát triển đất nước mà Đại hội XIII đã đặt ra. Hai đồng Chủ tịch Đảng Cánh tả Đức đánh giá cao mối quan hệ ngày càng thực chất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức, khẳng định quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam là một phần quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Đảng Cánh tả Đức. Tại Hội nghị này, các lãnh đạo của Đảng Cánh tả Đức cũng thông báo khái quát về kết quả Đại hội lần thứ 7 của Đảng Cánh tả Đức, tình hình chính trường Đức trước cuộc bầu cử Quốc hội liên bang vào tháng 9 năm nay và tình hình chính trị tại châu Âu.

Hai Đảng cũng thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai Đảng và góp phần vào thúc đẩy quan hệ hai nước./.

Mạnh Hùng