Tỉnh Đăk Lăk tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản gắn với phòng chống thiên tai

Thứ hai, 22/11/2021 16:10
(ĐCSVN) - UBND tỉnh Đăk Lăk vừa có Công văn số 8163/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, đê điều, gắn với phòng chống thiên tai trên trên địa bàn tỉnh.
leftcenterrightdel
 Tỉnh Đăk Lăk tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản gắn với phòng chống thiên tai (ảnh: ĐL)

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và pháp luật về đê điều.

Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, đê điều, phòng, chống thiên tai đến các tổ chức, cá nhân để biết, thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh Đăk Lăk giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra giám sát và yêu cầu các đơn vị được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê, thống kê trữ lượng sau khai thác hằng năm tại các dự án khai thác khoáng sản đặc biệt là khai thác cát lòng sông, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các mỏ khai thác khoáng sản cần có kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất; rà soát công tác ký quỹ, phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp theo quy định; kiểm tra, yêu cầu các mỏ khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm công tác cải tạo phục hồi môi trường theo phương án đã được phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm…

NTT
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực