Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc tại Yên Bái

Thứ ba, 16/04/2024 16:00
(ĐCSVN) - Ngày 16/4, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về 'Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới' đối với Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Yên Bái.
 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh Nguyễn Minh Tuấn báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh trong thời gian qua.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh. 

Thực hiện Nghị quyết 35, từ năm 2019 đến nay, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành Đề án 03 về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2025” với hệ thống các mục tiêu, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết.

Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh xây dựng, ban hành nhiều chương trình công tác, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn, công văn định hướng hoạt động. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao khả năng tự phòng, chống trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị; làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng nhân dân, kịp thời định hướng tuyên truyền đối với những vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có trên 81.500 lượt cấp ủy viên, lãnh đạo chủ chốt các cấp dự sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở Đảng; chương trình "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”; đối thoại với các giai tầng xã hội.

Triển khai hiệu quả nền tảng Yên Bái-S trên điện thoại thông minh để người dân, doanh nghiệp có thể gửi những ý kiến, phản ánh tới các các cơ quan quản lý nhà nước. Đến nay, đã có trên 290.000 tài khoản; có hơn 26 triệu lượt xem ứng dụng; tiếp nhận trên 841 lượt phản ánh, kiến nghị và xử lý trên 602 vụ việc có liên quan thông qua phản ánh.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã quan tâm quản lý hoạt động báo chí; thường xuyên theo dõi, đánh giá, giám sát thông tin trên không gian mạng; chú trọng nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp được củng cố, tăng cường hoạt động theo phương châm "Phòng ngừa từ sớm, từ xa”, gắn giữa "xây" và "chống", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực".

Công tác quản lý báo chí, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đảm bảo, xử lý khá hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, hình thành điểm nóng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền các thông tin tích cực, chính thống và đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội được đẩy mạnh. Chú trọng việc ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội…..

Tổng Biên tập Báo Yên Bái Hà Ngọc Văn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị tại tỉnh Yên Bái thời gian qua.

Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: công tác phối hợp, phát huy vai trò của báo chí trong tình hình mới; việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên báo, đài; công tác xử lý, bóc gỡ đối với những trường hợp đăng tải các thông tin xấu độc trên mạng xã hội; công tác nâng cao hiệu quả tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa một cách hiệu quả nhất; vấn đề xử lý khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng….

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái luôn quán triệt và triển khai bài bản, thống nhất, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; coi đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị. 

Nhấn mạnh thêm những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo, đồng bộ, bài bản của tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng kiến nghị Trung ương cần có định hướng kịp thời đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp theo từng cấp độ; Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tham mưu cho Trung ương Đảng, Chính phủ đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện; phát triển mạnh hơn nữa hệ phát thanh truyền hình bằng tiếng dân tộc; phát triển đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đề nghị Trung ương sớm nghiên cứu ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin truyền thông; trong các chương trình mục tiêu quốc gia cần tăng cường hỗ trợ các trang thiết bị để tăng cường chiến đấu trên không gian mạng; tập huấn hướng dẫn tổ chức diễn tập xử lý khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng. Đề nghị Trung ương cần sớm ban hành nghị quyết mới thay thế phù hợp với nhiệm vụ tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Đoàn công tác, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị thời gian qua.

Đồng chí đề nghị trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phải nắm chắc, dự báo tốt, nhận diện tốt tình hình từ sớm, từ xa, để có biện pháp đấu tranh. Tiếp tục quán triệt sâu sắc đầy đủ Nghị quyết 35, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn âm mưu của các thế lực thù địch; xây dựng lực lượng bảo vệ mà lực lượng nòng cốt là các thành viên Ban Chỉ đạo, già làng, trưởng bản, người có uy tín để tuyên truyền "lấy cái đẹp dẹp cái xấu".

Đầu tư cơ sở vật chất; thực hiện thật tốt các nhiệm vụ theo đúng tinh thần nhất quán, nhất ngôn, nhất hành động; xử lý thông tin nhanh, công khai, minh bạch; phải giữ bí mật, tăng cường kiểm tra giám sát, biểu dương khen thưởng các mô hình tốt, cách làm hay; tổ chức tốt diễn tập xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội…

Những kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái, đoàn công tác sẽ tiếp thu để tổng hợp, phục vụ cho việc ban hành văn bản mới./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực