Quyết tâm đưa Yên Bình sớm trở thành huyện nông thôn mới giàu mạnh, văn minh

Chủ nhật, 05/03/2023 08:35
(ĐCSVN) - Với phương châm hành động “Đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, kỷ cương, bứt phá”, huyện Yên Bình (Yên Bái) tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế với quyết tâm đưa Yên Bình sớm trở thành huyện nông thôn mới phát triển giàu mạnh, văn minh...

Tạo tiền đề vững chắc

Năm 2022, với cách làm bài bản sáng tạo, đổi mới sát thực tiễn, huyện Yên Bình đã vượt qua mọi khó khăn gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực, ghi đậm dấu ấn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân và được cấp trên biểu dương khen thưởng, đánh giá cao.

Cụ thể, địa phương đã thực hiện hoàn thành xuất sắc, toàn diện, vượt mức 30/30 chỉ tiêu theo Chương trình hành động 56 của Tỉnh ủy Yên Bái; 50/50 chỉ tiêu theo Kế hoạch của huyện đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng, quyết định đến sự tăng trưởng kinh tế, nhiều chỉ tiêu khó đều hoàn thành và vượt cao như: thành lập mới doanh nghiệp vượt 25% kế hoạch; thành lập mới hợp tác xã vượt 100%; kiên cố hóa đường giao thông nông thôn vượt 30%; doanh thu từ du lịch vươt 39,3%; thu ngân sách vượt 9%.

 Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Bình ký kết giao ước thi đua năm 2023. 

 Đặc biệt trên lĩnh vực phát triển kinh tế, mặc dù phải chịu tác động nặng nề của dịch bệnh COVID -19, song với quyết tâm hành động “biến nguy thành cơ”, huyện đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ theo hướng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế. Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng NTM bền vững; tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, thúc đẩy sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ phát triển với mức tăng trưởng khá. Nhờ đó, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2022 của huyện đạt trên 2.805 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất CN –  TTCN đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng 24,4% so với năm trước; thu hút thêm 09 dự án vào nghiên cứu, khảo sát đầu tư, hình thành 02 cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2; hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, xuất khẩu hàng hóa được thúc đẩy, phục hồi nhanh sau đại dịch.

Chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả nổi bật, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, theo hướng thực chất và ngày càng bền vững. Năm 2022 toàn huyện đã có 22/22 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 9 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao; phong trào VHVN - TDTT phát triển mạnh mẽ; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai sáng tạo có hiệu quả, toàn huyện xóa được 210 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo. Quốc phòng - an ninh ổn định, giữ vững. Chỉ số hạnh phúc của người dân không ngừng được nâng cao.

Cùng với đó, chương trình chuyển đổi số được đẩy mạnh trên cả 3 trụ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả được quan tâm chăm lo, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

Những kết quả toàn diện đạt được trong năm 2022 là minh chững rõ nét của sự đoàn kết, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, sự tận tâm, tận lực, gần dân, sát dân của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Đây sẽ là những tiền đề quan trọng để Yên Bình tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng tốc, bứt phá

Năm 2023 được địa phương xác định là năm tăng tốc, đột phá, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025, huyện Yên Bình đặt ra mục tiêu tổng quát gồm: Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thu hút đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh bền vững gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng cốt cách con người Yên Bình “đoàn kết, tự cường, nhân ái, văn minh”; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy nhanh tiến trình xây dựng cấp ủy - chính quyền số tinh gọn, hiện đại, đoàn kết, liêm chính, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

 Đồng chí An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình (người mắc áo sẫm mầu) tham gia ngày cuối tuần cùng dân tại xã Ngọc Chấn.

Để đạt được các mục tiêu quan trọng trên, đồng chí An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình cho biết: “Quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo của cấp trên và bám sát thực tiễn địa phương, chúng tôi tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ nội dung Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy Yên Bái thành mục tiêu, chỉ tiêu, phương châm, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp theo hướng phấn đấu cao; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo trọng tâm, xuyên suốt, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong mọi lĩnh vực, đời sống, xã hội...”.

Huyện Yên Bình cũng đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 17, Kế hoạch số 123 để triển khai thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể. Tiếp tục thống nhất cao quan điểm chỉ đạo với tinh thần: “Không có gì là không thể, phải quyết tâm tìm cách để làm” và thái độ “không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm”, trong đó đặc biệt coi trọng đến nhóm giải pháp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng cụ thể, rõ người, rõ việc, kỷ luật, kỷ cương, khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu gắn liền với đổi mới công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng chủ động, khẩn chương, hiệu quả và theo phương châm “lấy dân làm gốc”; tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của huyện trong năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đặc biệt với quyết tâm xây dựng NTM thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích, thiết thực nâng cao đời sống nhân dân, huyện đã phát động sâu rộng đợt thi đua “Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng huyện Yên Bình trở thành huyện NTM thông minh, hạnh phúc, đáng sống” trong toàn Đảng bộ, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; tăng cường thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy công nghiệp phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường; khai thác tối đa tiềm năng du lịch vùng hồ Thác Bà, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân.

"Không chỉ bằng khẩu hiệu, với tinh thần “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình đang từng ngày, từng giờ bằng những việc làm thiết thực chạy đua với thời gian, biến phương châm thành hành động với những lộ trình bài bản, quyết tâm bứt phá đưa Yên Bình sớm trở thành huyện NTM phát triển giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, đáng sống..." - Bí thư huyện ủy An Hoàng Linh nhấn mạnh.

Năm 2023 huyện Yên Bình đề ra 55 chỉ tiêu, trọng tâm là: Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn (tăng, giảm so sánh với năm 2022): Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 20% (giảm 2%), công nghiệp – xây dựng 54%, dịch vụ 26% (tăng 2%); Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 50 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng); 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã đạt chuẩn NTM kiểm mẫu; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.750 tỷ đồng (tăng 600 tỷ đồng); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 400 tỷ đồng (tăng 50 tỷ đồng); Doanh thu từ du lịch đạt 200 tỷ đồng (tăng 60 tỷ đồng); tổng vốn đầu tư phát triển 5.400 tỷ đồng (tăng 100 tỷ đồng); Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,5% (tăng 2,5%); Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,55%; kết nạp mới 222 đảng viên; 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  
Bài, ảnh: Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực