Tạo sự chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS

Thứ năm, 11/01/2024 09:00
(ĐCSVN) – Mặc dù là một trong những huyện xa nhất, khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái song trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp của huyện Mù Cang Chải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm nâng cao chất lượng đời sống, tạo sự chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy và lãnh đạo huyện Mù Cang Chải tới thăm hỏi, động viên gia đình có thiệt hại về người trong vụ lũ quét tháng 8/2023 (Ảnh: Huyện ủy Mù Cang Chải)

Huyện Mù Cang Chải, một huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, huyện có 13 xã và 01 thị trấn, trong đó có 13 xã đặc biệt khó khăn, dân số của huyện có trên 69.000 người trong đó hơn 90% là dân tộc Mông, còn lại là dân tộc Thái, Kinh và các dân tộc ít người khác. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND – UBND huyện, Ban Dân tộc tỉnh, cấp ủy chính quyền cơ sở xã, thị trấn; sự phối hợp giúp đỡ có trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các chính sách đối với vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi đã được huyện Mù Cang Chải triển khai kịp thời, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế

Bài toán giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn luôn là thách thức lớn đối với những huyện vùng cao khó khăn như Mù Cang Chải. Từ nhiều năm trước, huyện Mù Cang Chải đã mạnh dạn từng bước khi thực hiện Chương trình 135 và trong những năm gần đây, huyện còn sử dụng hiệu quả nguồn lực Chương trình Mục tiêu quốc gia, trong đó tập trung rất mạnh cho các dự án thúc đẩy kinh tế, du lịch. Năm 2023, huyện đã triển khai thi công 7 dự án trong chương trình giảm nghèo bền vững với tổng vốn là 98.199,12 triệu đồng. Kết quả năm 2023 đã xây dựng được 26 công trình giao thông, hạ tầng điện, phục vụ cho dân sinh sản xuất, 3 công trình giáo dục đạt chuẩn quốc gia, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, hỗ trợ làm nhà ở cho 367 hộ nghèo, cận nghèo (234 nhà làm mới và 133 nhà sửa chữa) và 36 nhà theo nguồn xã hội hóa…

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tăng năng suất, giá trị kinh tế, hằng năm, các hộ dân thuộc xã miền núi, đồng bào DTTS trên địa bàn huyện được hỗ trợ giá mua các giống cây trồng có năng suất cao; giao đất, giao rừng, khoán rừng cho các hộ dân. Nhiều hộ dân đã có kinh tế khá, giàu nhờ phát triển mô hình trồng rừng, trồng cây ăn quả. Từ các chính sách hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, năm 2023 tỷ lệ giảm nghèo 9,83%, cận nghèo là 2,59% và giảm nghèo đa chiều của huyện Mù Cang Chải đạt 12,42%, ra mắt 12/12 bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số bản nông thôn mới toàn huyện lên 26 bản.

 Bí thư huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên  (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho cán bộ chiến sĩ tham gia cứu trợ người dân vùng lù (Ảnh: Huyện ủy Mù Cang Chải)

Bên cạnh công tác giảm nghèo, để phát triển kinh tế, huyện Mù Cang Chải luôn ưu tiên chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có bước phát triển, đáp ứng mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và phát triển các sản phẩm OCOP. Huyện đã tổ chức 20 lớp tập huấn kỹ thuật và chăn nuôi thú y cho 800 học viên, đào tạo 10 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với tổng số 292 người trong đó 04 lớp chăn nuôi thú y, 04 lớp kỹ thuật trồng nấm, 01 lớp kỹ thuật trồng hoa, 01 lớp kỹ thuật trồng và chế biến Sơn tra. Hiện nay huyện đã có vùng sản xuất hoa hồng, sản xuất dược liệu, nấm hương, rau an toàn, gạo nếp tan, gạo séng cù tại các xã Nậm Có, Nậm Khắt, Khao Mang, Cao Phạ với tổng diện tích trên 800ha.

Nỗ lực chăm lo đời sống văn hóa – xã hội cho người dân địa phương

Mặc dù là huyện vùng cao khó khăn nhưng trong những năm gần đây, với sự nỗ lực và vào cuộc quyết liệt của toàn thể hệ thống chính trị, đời sống văn hóa – xã hội của người dân huyện Mù Cang Chải được quan tâm, chăm lo đầy đủ, từ giáo dục, chăm sóc y tế, an sinh xã hội…

Đối với lĩnh vực giáo dục, huyện Mù Cang Chải đã quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp trẻ em là con em của đồng bào DTTS bằng nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em đến trường. Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 39 đơn vị trường ở các cấp học, 01 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, trong đó có 13 trường đạt chuẩn quốc gia, tổng số 694 lớp với 22.784 học sinh. Năm học 2022 - 2023, tổng số học sinh hưởng chính sách là 22.138 với tổng số kinh phí 181,145 tỷ đồng và cấp 1.492,9 tấn gạo; học kỳ I năm học 2023 - 2024, tổng số học sinh hưởng chính sách là 10.971 lượt với kinh phí thực hiện 35.108,88 triệu đồng và cấp 670,8 tấn gạo. Huyện cũng đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đã đào tạo nghề cho 1.366/1.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước tính đạt 46,02%; giải quyết việc làm mới cho 1.365/1.200 người trong đó: phát triển kinh tế - xã hội 698 người; lao động ngoại tỉnh 552 người; vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm 113 người; xuất khẩu lao động 02 người.

Đối với các chính sách y tế, an sinh xã hội, năm 2023, toàn huyện đã chi trả cho 37.323 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 19.367.770 triệu đồng. Là địa phương vùng cao có tỷ lệ hộ nghèo cao, huyện Mù Cang Chải đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách xã hội với tổng số tiền điện 4.562 triệu đồng. Triển khai kịp thời chính sách về y tế cho nhân dân, trong năm đã cấp tổng 69.105 thẻ bảo hiểm y tế cho người thụ hưởng, hết năm 2023, tỷ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế đạt 99,7%, sức khỏe của đồng bào từng bước được nâng cao.

Chia sẻ với chúng tôi, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Viết Yên cho biết:  Đi đôi với thực hiện các chương trình, dự án về hỗ trợ phát triển các DTTS, chính sách đối với già làng, người uy tín DTTS luôn được Huyện ủy, UBND huyện Mù Cang Chải đặc biệt quan tâm thực hiện tốt. Các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào DTTS được thực hiện thường xuyên như quan tâm thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp lễ, tết, đau ốm, gặp khó khăn. Cấp phát kịp thời, đầy đủ các ấn phẩm báo, tạp chí, đã giúp đồng bào DTTS nâng cao nhận thức, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Công tác giáo dục pháp luật, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được các địa phương tích cực triển khai với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo...Nhiều năm qua, với sự gương mẫu và uy tín của mình, những người có uy tín đã phát huy vai trò quan trọng trong đời sống của người dân, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới”.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên kiểm tra tiến độ thi công nhà ở tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng do lũ quét (Ảnh: Huyện ủy Mù Cang Chải) 

Tuy nhiên, Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên cũng cho biết thêm, với địa hình núi cao, cắt xẻ mạnh, huyện Mù Cang Chải thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại thiên tai như sạt lở, lũ ống, lũ quét… Chính vì vậy, bên cạnh việc chăm lo cuộc sống thường nhật cho bà con thì việc huy động toàn lực để khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống cho bà con là một nhiệm vụ cấp bách. Điển hình, như trong tháng 8 năm 2023, tại Mù Cang Chải đã xảy ra trận mưa lớn kèm lũ quét, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhất là đồng bào DTTS các xã Hồ Bốn, Lao Chải và Khao Mang. 57 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 128 nhà bị hư hỏng nặng, 65 nhà phải di dời khẩn cấp, 520 căn khác bị đất đá tràn qua nhà. Trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế cùng toàn bộ trang thiết bị, bị đất đá, bùn vùi lập hư hỏng nặng. Quốc lộ 32 bị đứt gãy, hơn 127 km đường liên xã, liên bản bị sạt lở nghiêm trọng. Hệ thống điện cao thế gãy đổ gây mất điện cục bộ toàn huyện, hạ tầng viễn thông mất thông tin liên lạc trong nhiều ngày, tổng thiệt hại ước tính gần 400 tỉ đồng. Song với tinh thần chủ động, quyết liệt, Mù Cang Chải đã kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, huy động cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực tập trung khắc phục kịp thời những thiệt hại do thiên tai gây ra; nhanh chóng phục hồi nơi ăn, chốn ở cho Nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, hoạt động giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Ủy ban Nhân dân huyện đã ứng từ nguồn quỹ dự trữ của huyện để hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại với số kinh phí là 5.884 triệu đồng, đồng thời huyện còn huy động 130 tấn xi măng, 40 téc nước, 650 tấm fibro xi măng, trên 11.000m ống nước để hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân. Sau cuộc hành trình chạy đua với thời gian trong 20 ngày, kể từ ngày xảy ra mưa lũ (05/8), với sự quan tâm, chăm lo cho đồng bào DTTS, chia sẻ của nhân dân, những người dân bị trôi sập nhà cửa đã được dựng lại nhà cửa trên khu đất mới của gia đình hay trên khu đất tái định cư. Đường quốc lộ 32 được thông suốt, hạ tầng viễn thông, thông tin liên lạc được nối lại, các công trình nước sạch, thủy lợi được khắc phục, khắc phục, sửa chữa 729 căn nhà bị hư hỏng, trôi sập, các trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc và các công trình được xây dựng mới, trang thiết bị từ phòng học đến khu ở bán trú, nhà ăn đều được đầu tư, hỗ trợ mới hoàn toàn.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp ủy chính quyền và đồng bào các dân tộc trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới, diện mạo của huyện Mù Cang Chải đang đổi thay từng ngày, tươi đẹp và tràn đầy sức sống, mang dáng dấp của một huyện du lịch miền núi bản sắc, hiện đại và văn minh./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực