Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trong quá trình huấn luyện các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua, hội thi hội thao và cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên lực lượng dân quân tự vệ. Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện luôn bảo đảm, 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có hơn 75% khá, giỏi. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ “Sao vuông” Quảng Bình còn tranh thủ ngày nghỉ tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, giúp địa phương xây dựng nông thôn mới…

Dưới đây là một số hình ảnh, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Quảng Bình những ngày đầu tháng 5 được ghi lại.

Huấn luyện bắn súng cho dân quân Cụm 1, huyện Minh Hóa, Quảng Bình

 

 Huấn luyện động tác ném lựu đạn

 

Huấn luyện võ thuật 

 

 Dân quân huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình luyện tập điều lệnh

 

Đại đội nữ Dân quân thường trực pháo 37mm thành phố Đồng Hới hăng say luyện tập

 

Huấn luyện động tác quăng phao cứu người đuối nước

 

Bồi dưỡng kỹ năng cấp cứu 

 

Hội thao tháo lắp súng bộ binh

 

 Phút giải lao trên thao trường huấn luyện

 

Cấp ủy, chính quyền các xã Cụm 1, huyện Quảng Ninh tặng quà, động viên dân quân

 

Dân quân thị xã Ba Đồn tham gia giúp địa phương xây dựng nông thôn mới

 

Giúp gia đình chính sách xây nhà ở./.

 

Phùng Ngọc Thăng