Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trình bày tờ trình tại kỳ họp. (Ảnh:PH)

Tại Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp bất thường, HĐND Thành phố (TP) Hà Nội khóa XV diễn ra sáng 25/10, với 87/87 số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 - đợt 3.

Báo cáo tại kỳ họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, từ đầu năm đến nay, HĐND TP đã có 2 đợt phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 (tại kỳ họp thứ 8 và thứ 9). Theo đó, tổng mức kế hoạch vốn ngân sách TP năm 2019 sau điều chỉnh, bổ sung là 31.490,203 tỷ đồng (tăng 2.470,7 tỷ đồng so với kế hoạch vốn giao đầu năm).

Trong quá trình thực hiện, một số dự án tiếp tục vướng mắc nên không có khả năng giải ngân hết số vốn theo kế hoạch đã giao; một số dự án có khả năng thực hiện, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ. Trên cơ sở đó, UBND TP đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 (đợt 3) để bố trí kế hoạch vốn cho các dự án triển khai thực hiện.

Cụ thể, đối với công tác phân bổ và giao kế hoạch vốn, đến nay TP Hà Nội đã phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 với tổng mức vốn là 47.388,093 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp TP là 31.490,203 tỷ đồng và ngân sách cấp huyện là 15.897,89 tỷ đồng. Đối với chi đầu tư cấp TP, TP đã cân đối bố trí 15.648,396 tỷ đồng cho 223 dự án xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung (gồm 137 dự án khởi công mới, số vốn 5.899,9 tỷ đồng; 86 dự án chuyển tiếp, số vốn 9.748,496 tỷ đồng); dự kiến 128/223 dự án hoàn thành bàn giao trong năm 2019.

Đối với tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án XDCB tập trung và giải ngân kế hoạch vốn 9 tháng năm 2019: Đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 126/137 dự án khởi công mới năm 2019; hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán đối với 98/137 dự án khởi công mới năm 2019; hoàn thành các thủ tục và khởi công xây dựng đối với 56 công trình; hoàn thành đưa vào sử dụng đối với 22/128 dự án dự kiến hoàn thành năm 2019.

Về giải ngân 9 tháng năm 2019, toàn TP thực hiện chi 16.111 tỷ đồng (đạt 35,87% kế hoạch giao đầu năm, 34% kế hoạch giao trong năm). Trong đó, chi XDCB tập trung cấp TP đã chi 4.560 tỷ đồng (đạt 29% kế hoạch vốn giao).

Về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến bố trí kế hoạch 2020: Đã hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết định đầu tư 37 dự án trong tổng số 105 dự án đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án đến 31/10/2018; 34 dự án các chủ đầu tư đang trình các Sở xây dựng chuyên ngành thẩm định.

Hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư 38 dự án trong tổng số 99 dự án cần hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư (3 dự án đã chuyển nguồn vốn đầu tư sang ngân sách cấp huyện); 14 dự án đã hoàn thành thủ tục thẩm định, để trình HĐND TP phê duyệt tại kỳ họp tháng 10/2019.

Giám đốc Nguyễn Mạnh Quyền cũng cho biết, sau khi rà soát, UBND TP đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 với tổng kinh phí tăng thêm 24 tỷ đồng. Cụ thể, đối với chi đầu tư XDCB tập trung cấp TP, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 56 dự án với tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh giảm 168,5 tỷ đồng. Trong đó, điều chỉnh giảm vốn kế hoạch năm 2019 đã bố trí của 27 dự án với mức vốn giảm gần 1.460 tỷ đồng. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn cho 29 dự án (9 dự án bổ sung danh mục kế vốn năm 2019; 20 dự án đã trong danh mục điều chỉnh tăng vốn) với tổng mức vốn tăng 1.291 tỷ đồng.

Sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, tổng vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ trên 31.490 tỷ đồng lên thành trên 31.514 tỷ đồng, tăng thêm trên 24 tỷ đồng; số dự án được bố trí vốn tăng từ 546 dự án lên thành 558 dự án (tăng thêm 12 dự án)./.

Trung Anh